Memory Walk – Trening za trenere


Memory Walk trening za trenere u okviru projekta “Historija, Istorija, Povijest – Lessons for Today” završen je danas u Zagrebu (Republika Hrvatska), a trajao je u periodu od 20.03. do 22.03.2016. godine.

Naznačeni trening okupio je 35 budućih trenera za metodologiju Memory Walk-a iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Makedonije koji će u toku ove i naredne godine održati preko 200 radionica u više od 40 gradova zemalja u kojima se projekat realizuje.

Memory Walk predstavlja obrazovnu metodologiju koja podržava i ohrabruje kritičko razmišljanje o praksama komemoracije, a koju Anne Frank Kuća koristi u svom radu već duži niz godina.

Projekat “Historija, Istorija, Povijest – Lessons for Today” realizuje Kuća Anne Frank u saradnji sa lokalnim partnerskim organizacijama, a jedna od njih je i Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH. Projekat je finansiran sredstvima Evropske Unije

.20160222_151257                                                   20160222_130048

Prvi regionalni seminar za profesore i nastavnike iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije i Srbije u okviru projekta “Historija, Istorija, Povijest – Lessons for Today” u organizaciji Kuće Anne Frank i lokalnih partnerskih organizacija završen je danas.

Učešće na seminaru je uzelo 50 profesora i nastavnika iz navedenih zemalja u periodu od 16.03. do 20.03.2016. godine. U toku seminara učesnicima je predstavljena putujuća izložba “Anne Frank – Historija za sadašnjost” i metodologija vršnjačke edukacije u okviru izložbe. Učesnicima je također predstavljena i metodologija Kuće Anne Frank pod nazivom “Memory Walk” koju će učesnici moći koristiti kao inovativni pristup obrazovanju o kulturi sjećanja i memoralizaciji. Pored navedenog, predstavljani su i nastavni planovi sa temama koje se odnose na historiju Jugoslavije nakon 1945. godine, uključujući i teme savremene historije nakon raspada Jugoslavije.

2

Naznačeni seminar je prvi po redu koji će Kuća Anne Frank u saradnji sa lokalnim partnerskim organizacijama organizovala. Naredni regionalni seminar za profesore i nastavnike će biti organizovan u Mostaru, u periodu od 16.03. do 20.03.2016. godine, a domaćin će biti Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH u saradnji sa Kućom Anne Frank.

Regionalna mreža Inicijative mladih za ljudska prava (Inicijativa) otvara konkurs za novinare i novinarke iz Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Kosova za učešće u posjeti Beogradu koja će biti organizovana od 17. do 19. februara. Konkurs se prevashodno odnosi na novinare i novinarke koji/e se bave regionalnom saradnjom i omladinskom politikom.

Posjeta će biti organizovana za vrijeme posljednjeg sastanka Radne grupe za uspostavljanje Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO) koji će se održati u Beogradu od 16. do 20. februara. Incijativa za uspostavljanje Regionalne kancelarije za saradnju mladih je nastala na Berlinskom samitu o Zapadnom Balkanu, dok su premijeri Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Srbije potpisali Zajedničku deklaraciju o uspostavljanju RYCO-a u augustu 2015. godine na Samitu u Beču. RYCO Radna grupa, koju čine predstavnici i predstavnice ministarstava nadležnih za omladinsku politiku i organizacija civilnog društva iz šest zemalja, ima zadatak da razvije koncept za buduću kancelariju kroz koju će mladi iz regiona imati priliku da se sreću sa vršnjacima iz susjednih zemalja. Radna grupa će svoj posao završiti tokom sastanka u Beogradu, a finalni priozvod njihovog rada biće dokumenti koji definišu misiju, mandat i statut buduće kancelarije za razmjenu mladih koja bi zvanično trebalo da bude uspostavljena na trećem Samitu o Zapadnom Balkanu – u Parizu u julu ove godine.

Novinari i novinarke koji/e će učestvovati u ovoj posjeti imaće šansu da se informišu o Berlinskom procesu sa posebnim fokusom na omladinsku saradnju, naporima koje šest vlada ulažu u uspostavljanje Regionalne kancelarije za saradnju mladih i akstivnostima Radne grupe.

Inicijativa će učesnicima posjete obezbijediti:

  • Direktan kontakt sa relevantnim akterima u procesu uspostavljana Regionalne kancelarije za saradnju mladih: članovina i članicama Radne grupe, predstavnicima/ama Francusko-njemačke kancelarije za mlade koja moderira ovaj proces i predstavnicima/ama institucija u Srbiji koje su uključene u proces;
  • Priliku da budu prisutni na događajima koji će se održati u Beogradu sa ciljem da se promoviše ideja osnaživanja regionalne saradnje mladih Zapadnog Balkana;
  • Pomoć oko zakazivanja intervjua za bilo koju drugu temu za koju su novinari posebno zainteresovani.

Organizator snosi troškova puta, smještaja i boravka u Beogradu.

Zainteresovani novinari i novinarke se mogu prijaviti OVDJE.

Konkurs je otvoren do 10. februara.

Biće kontaktirani samo novinari i novinarke koji/e uđu u uži izbor.

Ova posjeta se organizuje u okviru Inicijativinih regionalnih aktivnosti za promociju mobilnosti mladih. Program finansijski podržava Evropska komisija.

 

Otvaranjem izložbe “Anne Frank – Historija za sadašnjost” i komemoracijom u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova Republike Makedonije (27. januara) obilježen je Međunarodni dan sjećanja na holokaust.

Izložba “Anne Frank – Historija za sadašnjost” prikazuje trideset i devet izložbenih panela sa prikazom pojedinosti o životu Anne Frank i njezine porodice za vrijeme Drugog Svjetskog rata, uključujući i lokalne panele historije u kontekstu historije Makedonije.

“Anne Frank je u svom dnevniku napisala da je htjela služiti čovječanstvu, a imala je godina koliko i vi (obraćajući se učenicima). A vi, učenici, za mene ste najbolji dio ovog projekta. Prisustvo mnogih “običnih” ambasadora poput vas, govori nam da ste vi pravi ambasadori sa ispravnim vjerovanjima i dobrotom”, rekao je u svom obraćanju ambasador Holandije u Republici Makedoniji, Williem Wouter Plomp. Kraljevina Holandija trenutno predsjedava Evropskom Unijom, čijim sredstvima je finansiran naznačeni projekat.

Na komemoraciji se obratio i predsjednik Židovske zajednice u Makedoniji, Alexander Petrovsky. “Ovo je dan kada se sjećamo miliona ubijenih i onih čiji su se životi drastično promjenili tokom holokausta i nacističkog režima. Danas se sjećamo lekcija iz prošlosti i činjenica da se genocid ne događa sam od sebe, već da se on razvija ukoliko ne prepoznamo i spriječimo diskriminaciju, ksenofobiju i mržnju”, rekao je Alexander Petrovsky, predsjednik Židovske zajednice u Makedoniji.

 

1 (1)

Od šest miliona Židova koji su ubijeni tokom Drugog Svjetskog rata, 7144 su deportovani iz Makedonije. To je 98 posto od ukupnog židovskog stanovništva u Makedoniji iz 1943. godine.

Na komemoraciji se obratio i ambasador Izraela za Republiku Makedoniju, Dan Orijan, ambasador Mađarske u Republici Makedoniji, Josef Benz, šef misije EU za Republiku Makedoniju, Aivo Orav, ministrica kulture Republike Makedonije Elizabeta Milevska, zamjenik ministra vanjskih poslova Republike Makedonije Dragana Kiprijanova i izvršna direktorica Omladinskog obrazovnog foruma, Dona Kosturanova.

Naznačena izložba je posjetila do sada blizu četrdeset zemalja. U okviru projekta „Historija, Istorija, Povijest – Lessons for Today“ izložba će biti prikazana pored Makedonije, i u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji. Projekat realizuje Kuća Anne Frank (Amsterdam, Holandija) u saradnji sa Inicijativom mladih za ljudska prava (Sarajevo, BiH), Otvorenom Komunikacijom (Beograd, Srbija), Omladinskim obrazovnim forumom (Skoplje, Makedonija), Hrvatskom edukacijskom i razvojnom mrežom za evoluciju sporazumijevanja (Zagreb, Hrvatska) i Fondacijom Humanost u akciji (Sarajevo, BiH).