Naznačeni seminar je treći po redu nakon seminara u Zagrebu i Mostaru koji će Kuća Anne Frank u saradnji sa lokalnim partnerskim organizacijama organizovala.