Poziv za prijavu na Školu drugačijih sjećanja (Stolac, 21. – 27.08.)


Inicijativa mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini (YIHR BiH) organizuje treću po redu Školu drugačijih sjećanja, edukativni program baziran na studijskim posjetama na području Hercegovine, čiji je cilj razmjena iskustava lokalne zajednice, aktivista_kinja za ljudska prava, predstavnika_ca vjerskih skupina, historičara_ki, žrtava i svjedoka_inja o procesu pomirenja i suočavanja sa prošlošću.

Škola drugačijih sjećanja obuhvata posjete mjestima stradanja i ratnih zločina iz Drugog svjetskog rata i posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. godine, povezujući iskustva zajednica širom Hercegovine. Ove godine će Škola po prvi put do sada biti regionalnog karaktera, te će se učesnicima i učesnicama iz BiH pridružiti i manja grupa iz susjednih zemalja – Hrvatske, Srbije i Crne Gore.

Škola se realizuje u periodu od 21. do 27.08.2016. godine, tako što okuplja učesnike i učesnice 21.08. u Sarajevu odakle sutradan kreće prema Stocu gdje je baza Škole. Škola potom nekoliko dana provodi u Stocu odakle se ide u obilaske lokaliteta širom Hercegovine, sve do povratka u Sarajevo, gdje se 27.08. završavaju aktivnosti Škole. Tokom trajanja programa je učesnicima i učesnicama osigurana hrana, smještaj i prevoz.

Uslovi za prijavu učesnika i učesnica sa područja Bosne i Hercegovine:

  1. Dobrodošli su svi učesnici i učesnice rođeni/e od 1992. do 1998. godine, a koji/e će u vrijeme održavanja Škole biti punoljetni/e (imati 18 i više godina).
  2. Ohrabruje se učešće oba spola, kao i ravnomjerna i ravnopravna zastupljenost učesnika_ca iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, što će biti jedan od kriterija izbora učesnika_ca.
  3. Posebno se ohrabruje učešće učesnika_ca koji/e ranije nisu imali/e priliku učestvovati u programima koji se bave suočavanjem s prošlošću i tematikom ratnih zločina.
  4. Prijava treba da sadrži motivaciono pismo (do 800 riječi), te sljedeće podatke: ime, prezime, godište, fakultet/škola, mjesto iz kojeg dolazite, e-mail adresu i broj telefona.
  5. Prijave se najkasnije zaključno sa 06.08.2016. godine šalju obavezno na obje e-mail adrese: rasim@yihr.org i nedim@yihr.org.
  6. Nepotpune i neblagovremene prijeve neće biti uzete u razmatranje.

Nakon zatvaranja poziva će svim prijavljenima biti dostavljena preliminarna lista izabranih učesnika_ca.

Detaljnije o Školi:

Inicijativa je ovaj program pokrenula s ciljem povećanja stepena upoznavanja mladih o događajima iz posljednja dva rata na ovim područjima, te aktivnosti obuhvataju obilaske lokacija masovnih grobnica, koncentracionih logora, vjerskih objekata, mezarja i grobalja, spomenika i memorijala. U sklopu ovog programa imat ćete priliku posjetiti širu okolinu Stoca, Široki Brijeg, Mostar, Grabovicu, Bradinu, Prebilovce, Čavkaricu i druga mjesta, te saznati više o neispričanim pričama iz ovoga kraja.

Iskusite jedan drugačiji pristup izučavanju procesa suočavanja sa prošlošću kroz pogled i priču onih koji su zločine preživjeli ili onih koji sjećanje na zločin nose preko priča prenošenih sa generacije na generaciju. Propitujte ovakav pristup, istražujte i saznajte više o događajima iz bliže i dalje historije koji danas oblikuju odnose u našem društvu.

Za sve dodatne informacije nas možete kontaktirati putem telefona na broj 033 219 047 ili putem e-maila na nedim@yihr.org ili rasim@yihr.org.

Koordinatori Škole drugačijih sjećanja su Rasim Ibrahimagić i Nedim Jahić koji su učestvovali u izradi, pripremi i realizaciji ovog programa 2014. i 2015. godine.

Škola se realizuje uz podršku CCFD – Terre Solidaire.

Škola drugačijih sjećanja – generacija 2015:

Nekropola stećaka (Radimlja, Stolac)

Nekropola stećaka (Radimlja, Stolac)

Jama Čavkarica (Plana, Bileća)

Jama Čavkarica (Plana, Bileća)

Historijski čas (Prebilovci, Čapljina)

Historijski čas (Prebilovci, Čapljina)

Posjeta Franjevačkom samostanu (Široki Brijeg)

Posjeta Franjevačkom samostanu (Široki Brijeg)

Posjeta Kruševu (Mostar)

Posjeta Kruševu (Mostar)

Zaseok Orašlja (Rotimlja, Stolac)

Zaseok Orašlja (Rotimlja, Stolac)

Koštana bolnica (Stolac)

Koštana bolnica (Stolac)

Posjeta Grabovici (Jablanica)

Posjeta Grabovici (Jablanica)

Posjeta Bradini (Konjic)

Posjeta Bradini (Konjic)

 

Inicijativa mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini (YIHR BH)

poziva  aktiviste i aktivistice da uzmu učešće na

22. SARAJEVO FILM FESTIVALU (SFF)

od 12-og do 20-og augusta 2016. godine

 

Poštovani/e,

Pozivamo vas da učestvujete na pripremi i realizaciji Docucorner-a kao i ostalim aktivnostima koje YIHR BH u saradnji CRS-om i partnerima u sklopu USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, organizira sa ciljem upoznavanja i zbližavanja mladih aktivista/ca iz Bosne i Hecegovine.

U sklopu dokumentarnog programa Sarajevo film festivala , koji će biti održan u periodu od 12. do 20. augusta 2016 godine, biti će organiziran Docucorner kao dio oficijelnog djela programa SFF-a. Docucorner je platforma u sklopu SFF-a gdje mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine imaju priliku, gledati dokumentarne filmove i razgovarati sa režiserima prikazanih dokumentarnih filmova u podnevnim sesijama. U sklopu jutarnjih aktivnosti bit će organizirane fakultativne posjete Histrijskom muzeju, Tunelu spasa i slično. Detaljna agenda svih planiranih aktivnosti će biti napravljena nakon što SFF objavi program i termine prikazivanja dokumentarnih filmova, koju ćemo vam pravovremeno dostaviti.

Prijave za učešće možete slati do 31.07.2016. godine (nedelja) na email sffdocucorner2016@gmail.com.

Prijava obavezno mora sadržavati fotografiju u jpg.formatu.

Komisija za odabir učesnika/ca će prispjele prijave pregledati te odabrati učesnike/ce kojima će biti dostavljen dnevni red i sve logističko-tehničke informacije do 08.08.2016. godine.

Tokom vašeg boravka obezbjeđeni su smještaj, hrane, te sredstva za refundaciju putnih troškova.

S poštovanjem,

YIHR BiH i PRO-Budućnost tim

 

Prijava za učešće je dostupna ovdje.

Inicijativa mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini (YIHR BiH) poziva aktiviste i aktivistkinje iz Bosne i Hercegovine da uzmu učešće na pripremi i realizaciji DocuCorner-a u okviru 22. Sarajevo Film Festivala (SFF) od 12.  do 20. augusta 2016. godine. Osim DocuCorner-a, YIHR BiH već tradicionalno organizuje i druge aktivnosti tokom SFF-a, a sve sa ciljem upoznavanja i zbližavanja mladih aktivista i aktivistkinja iz Bosne i Hercegovine i regiona.

U sklopu dokumentarnog programa Sarajevo Film Festivala, koji će biti održan u periodu od 12. do 20. augusta 2016. godine, biće organizovan DocuCorner kao dio oficijelnog programa SFF-a. DocuCorner je platforma u sklopu SFF-a koju YIHR BiH organizuje već petu godinu, gdje mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine i regiona imaju priliku gledati dokumentarne filmove i razgovarati sa režiserima prikazanih dokumentarnih filmova u podnevnim sesijama. U sklopu jutarnjih aktivnosti biće organizovane posjete Histrijskom muzeju, Tunelu spasa i slično. Detaljna agenda svih planiranih aktivnosti će biti napravljena nakon što SFF objavi program i termine prikazivanja dokumentarnih filmova, koju ćemo vam pravovremeno dostaviti.

Prijave za učešće možete slati do 01.08.2016. godine (nedjelja) na e-mail docucorner2016@gmail.com. Prijavu preuzmite ovdje.

Zbog izrade zvaničnih akreditacija, prijava obavezno mora sadržavati fotografiju u .jpg formatu, a u naziv fotografije je potrebno upisati svoje ime i prezime.

Komisija za odabir učesnika/ca će prispjele prijave pregledati, te odabrati učesnike/ce kojima će biti dostavljena agenda i sve logističko-tehničke informacije do 08.08.2016. godine.

Tokom boravka u Sarajevu obezbjeđena je refundacija putnih troškova, te smještaj i hrana.