Konkurs za nastavnike i profesore – HIP projekat


Izuzetna nam je čast predstaviti Vam internet stranicu projekat “Historija, Istorija, Povijest – Lessons for Today” koju možete posjetiti putem slijedeće internet veze: http://www.historijaistorijapovijest.org/ba/

Kuća Anne Frank u saradnji sa lokalnim partnerskim organizacijama iz Bosne i Hercegovine (YIHR BiH i HiA BiH), Hrvatske (HERMES), Makedonije (MOF) i Srbije (OK), ima zadovoljstvo da Vas pozove da učestvujete na javnom pozivu za nastavnike i profesore, a sa ciljem osmišljavanja novih nastavnih planova koji obrađuju teme iz sljedeće tri kategorije:

1. Orginalni nastavni plan koji obrađuje temu iz perioda posljednjih 60 godina regionalne historije

2. Orginalni nastavni plan na temu “Suočavanja s prošlošću”

3. Izvještaj i evaluacija sa realizacije jednog od postojećih HIP nastavnih planova u Vašim učionicama (HIP – Nastavni planovi)

Rok za prijave je 15. novembar 2016. godine. Za najbolje nastavne planove obezbijeđene su i nagrade u prvoj i drugoj kategoriji za prvo mjesto 500,00 EUR i za drugo mjesto 250,00 EUR. Dok za treću kategoriju nagrada iznosi 100,00 EUR.

Kompletan javni poziv, odnosno konkurs možete pogledati na slijedećoj internet vezi: http://www.historijaistorijapovijest.org/wp-content/uploads/2016/10/HIP_tc_BIH__NEW.pdf

Nakon uspješnog prikazivanja izložbe “Anne Frank – Historija, Istorija, Povijest za danas” u Mostaru, Sarajevu i Banja Luci, 12.10.2016. godine naznačena izložba je otvorena i u Maglaju.

Izložba ”Anne Frank – Historija, Istorija, Povijest za danas” na trideset i dva panela donosi brojne detalje iz života židovske djevojčice i njezine porodice sa kraja Drugog svjetskog rata, ali i aktualizira pitanje ponovne pojave nacističke ideologije u savremenom svijetu.

Izložba je upotpunjena sa sedam lokalnih panela koji govore o historiji Bosne i Hercegovine u toku i nakon Drugog Svjetskog rata do danas, a koje su izradili eksperti iz Bosne i Hercegovine u okviru projekta “Historija, Istorija, Povijest – Lessons for Today” koji implementira Kuća Anne Frank u saradnji sa lokalnim partnerskim organizacijama iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Makedonije.

Posjetioce će kroz izložbu voditi posebno obučeni učenici, odnosno vršnjački edukatori. Vršnjački edukatori su obučeni da posjetioce i učenike iz svoje i drugih škola provode kroz izložbu, prenoseći im znanja koja su stekli o temama koje obrađuje kompletna izložba. U Maglaju, vršnjački edukatori su učenici iz Gimnazije “Edhem Mulabdić”.

Ulaz je besplatan, a izložba će biti otvorena do 28.10.2016. godine, radnim danima u periodu od 07:00 sati do 17:00 sati u Gradskoj biblioteci u Maglaju. Izložba će, nakon Maglaja, biti prikazana i u drugim gradovima u Bosne i Hercegovine.

Organizatori izložbe su Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH, Fondacija Humanost u akciji BiH, Kuća Anne Frank. Izradu izložbe Anne Frank ”Historija, Istorija, Povijest za danas” finansirala je Evropska unija, a prikazivanje izložbe u Maglaju omogućeno je uz podršku Fondacije Konrad Adenauer – Predstavništvo u BiH.

15