Poziv na interaktivnu radionicu “Kako prepoznati govor mržnje?”


Untitled

Interaktivna radionica “Kako prepoznati govor mržnje?”

17-20.01.2019.

Hotel Italia, Sarajevo

Organizacija: U sklopu projekta Societal Transformation and Reconciliation (STaR) koji za cilj ima uspostvaljanje grupe mladih lidera u izgradnji mira u svojim zajednicama ali i šire, te davanju doprinosa stvaranju i održavanju međureligijskog pomirenja, koji finansira USAID a implementira Karuna centar za izgradnju mira u partnerstvu sa Inicijativom mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, Udruženjem za dijalog u porodici i društvu “Mali koraci”, Centrom za izgradnju mira  i PRONI – Centar za omladinski razvoj,  organizuje se interaktivna radionica “Kako prepoznati govor mržnje?” u cilju prepoznavanja i suzbijanja pojave govora mržnje u javnom prostoru.

Ciljna skupina: Mladi ljudi sa područja općina/gradova Stolac, Bijeljina, Velika Kladuša, Olovo, Sokolac, Jajce, Banja Luka, Doboj, Mostar i Sarajevo od 18 do 26 godina, zainteresovani za temu govora mržnje, medija i jezika, kao i studenti/ce srodnih nauka ovim temama. 20 osoba ukupno radit će individualno ali i u grupama.

Ciljevi i sadržaj: Govor mržnje kao pojava i oblik diskriminacije, ali i kao vrsta krivičnog djela unutar krivičnih zakona u Bosni i Hercegovini je tema koja se nedovoljno zastupa, posebno među mladima. Digitalizacijom medija i sve češće pojavljivanje novih portala te nedovoljnih kapaciteta za praćenje sadržaja na istim, govor mržnje je česta pojava kako u objavama portala, tako i na društvenim mrežama. Također će se razgovarati i o pojavi govora mržnje u štampanima i elektronskim medijima, kao i generalno ove pojave u javnom prostoru. Poseban fokus radionice će biti na prepoznavanju govora mržnje a i samog prijavljivanja slučajeva nadležnim institucijama.

Ciljevi ove radionice su:

  • edukacija o tome šta definiše govor mržnje
  • obučavanje učesnika/ca za prepoznavanje govora mržnje
  • ubučavanje učesnika/ca o prcedurama prijavljivanja govora mržnje
  • monitoring javnog govora nakon radionice
  • stvaranje svijesti mladih ljudi o tome kako govor mržnje utiče na društvo
  • na koji način govor mržnje diskriminira pojedince ili grupu i njegove kratkoročne i dugoročne posljedice
  • stvaranje raznovrsne grupe mladih ljudi koja će se ujediniti u borbi protiv govora mržnje

Predavači/ce će biti novinari/ke, pravnici/e, univerzitetski profesori/ce, aktivisti/kinje i drugi stručnjaci iz srodnih oblasti koji na kvalitetan način mogu prenijeti svoja iskustva i znanja.

Logističke informacije: Troškovi hrane i osvježenja za svih 20 učesnika/ca će biti obezbijeđeni od strane organizatora. Troškovi prijevoza i smještaja za učesnike/ce izvan Sarajeva će biti obezbijeđeni od strane organizatora.

Ako ispunjavate uslove i zainteresovani ste za učešće u ovoj radionici, molimo da downloadujete i ispunite ovu PRIJAVU i pošaljete e-mail sa naslovom “Prijava na radionicu govor mržnje” na adresu prijave@yihr.org do srijede, 12.01.2019. godine. Prijave koje ne zadovoljavaju kriterije neće biti uzete u obzir.

NAPOMENA: Kriterij za odabir učesnika/ca biti će njihova motivacija za učešće i interesovanje za temu govora mržnje, a iskustvo povezano sa medijima je poželjno. Učesnici/e koji budu odabrani će biti obaviješteni/e do petka 14.01.2019. godine gdje će dobiti preliminarni program radionice.

 

Untitled2

U subotu 15.12.2018. godine u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti održana je promocija knjige “Bili smo samo brojke” Amera Đulića.

Događaj je održan u organizacije Inicijative mladih za ljudska prava i Škole drugačijih sjećanja, te je uprkos snijegu, Muzej bio ispunjen do posljednjeg mjesta.

Knjiga Amera Đulića se fokusira na zločine i torturu koju je proživio kao maloljetni logoraš kroz 233 dana boravka u logorima Hrvatskog vijeća obrane.

Diskusiju je moderirao Bešir Isaković, a o različitim aspektima istraživanja zločina torture, sa posebnim fokusom na događaje u Koštanoj bolnici u Stocu govorili su Nedim Jahić i Amer Obradović.

“Koristim ovu priliku da se zahvalim Sarajevu na velikom odzivu, ekipi iz Inicijative, a posebnu Zlatanu Hajlovcu, Aliju Mahmutćehajiću i Muhamedu Tucakoviću na podršci u realizaciji događaja”, kazao je Đulić.

Na skupu se za riječ javilo i nekoliko potomaka ubijenih u Koštanoj bolnici, a zaključak skupa je da se traganje za istinom i pravdom nastavlja, naglašavajući “individualnu i komandnu odgovornost pojedinaca, a ne krivicu niti jednoga naroda”, zaključeno je.

Amer Đulić je dugogodišnji saradnik Inicijative mladih za ljudska prava u BiH kao predavač na Školi drugačijih sjećanja Stolac gdje razgovara sa mladim ljudima o svojim iskustvima u logorima u Hercegovini. Upravo ispred Koštane bolnice u Stocu Đulić drži svoje predavanje i razgovara sa mladima iz cijelog regiona tokom Škole, kako izgleda i ostatak predavanja tokom škola Inicijative mladih za ljudska prava u BiH koja su na temu suočavanja s prošlošću.

Svojim aktivnostima, YIHR BiH povezuje mlade ljude iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Još od 2003, Inicijativa mladih za ljudska prava kao regionalna organizacija razvija programe i implementira projekte koji pomažu mladim ljudima u suočavanju sa prošlošću, uspostavljanju ratom prekinutog dijaloga i kontakata među mladima u regiji. Drugo veoma važno polje djelovanja je razvijanje programskih aktivnosti za mlade, u oblastima: ljudska prava, jačanje, samoodrživost i povezivanje partnerskih organizacija, kako bi se unaprijedila saradnja među mladim ljudima iz različitih etničkih grupa u podijeljenim zajednicama i gradovima Bosne i Hercegovine, te stvarale jače veze među mladima regiona.

U saradnji sa Nacionalnim Demokratskim Institutom (NDI BiH) i InfoHouse, YIHR BiH u narednom periodu pokreće implementaciju projekta ”Budi Inspiracija”, u sklopu kojeg će se održati nekoliko sesija simulacije suđenja Međunarodnog krivičnog suda – Model International Criminal Court Western Balkans (MICC WeB). Za više informacija o samom modelu simulacije možete pronaći na internet stranici projekta: http://www.model-icc.org/. Projekat ”Budi Inspiracija” je posvećen kreiranju većeg nivoa razumijevanja među mladima o različitim narativima konflikta u Bosni i Hercegovini i izgradnji saradnje između mladih koji dolaze iz različitih etničkih sredina. Naznačeni projekat je finansiran od strane USAID.

Tokom sedmodnevnih MICC WeB sesija, treneri će raditi sa učesnicima iz srednjih škola iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Tražimo razne profile trenera, jer će neki raditi radionice iz ljudskih prava (HR), neki će raditi pripreme pravnih slučajeva sa učesnicima (Legal), a neki će raditi novine, te video cijelog programa zajedno sa timom učenika (Press).

Ovaj poziv je otvoren studentima prava, politologije, novinarstva/žurnalistike, sociologije i drugih srodnih disciplina, ili naravno diplomiranim pravnicima, novinarima, itd. Također, iskusni treneri (neformalnog obrazovanja) u projektima sa mladima su dobrodošli da se prijave.

Trening za trenere će se održati u Sarajevu od 22.01. do 27.01.2019. godine. Svi troškovi učešća na treningu će biti pokriveni od strane organizatora (putovanje, smještaj u hotelu i svi obroci tokom treninga).

Rok za prijave je 22.12.2018. do 17:00.

Formular za prijave možete pronaći OVDJE

10. decembra 2018. godine povodom obilježavanja Dana ljudskih prava i 70 godina od potpisivanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Inicijativa mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini organizovala je panel diskusiju na temu “Da li se mladi i politika razumiju?” s ciljem otvaranja dijaloga o učešću mladih u Bosni i Hercegovini u političkim procesima, te odnos politike prema mladim ljudima. Diskusija je održana u prostorijama Vijeća mladih Općine Stari Grad Sarajevo.

Panelisti su bili iz tri različite oblasti, a zajednička sfera im je komunikacija i interakcija sa mladima: Mr. Sci. Amer Osmić sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Maja Gasal-Vražalica koja je bivša zastupnica u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, i Adnan Hamidović Frenkie koji je dugogodišnji društveni aktivista i poznati muzičar. Moderator je bio Muhamed Tucaković, programski asistent u Inicijativi mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini i student Političkih nauka na Univerzitetu u Sarajevu.

Na panelu se govorilo prije svega o političkoj pismenosti mladih, što je predstavljeno kroz istraživanje koje je sproveo Amer Osmić i to je poslužilo kao osnov za daljnju diskusiju među panelistima ali i publikom. Maja Gasal-Vražalica je predstavila svoje iskustvo iz političkog angažmana i rada u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i koji su institucionalni problemi kada je u pitanju sprovođenje politika prema mladim ljudima i njihovim potrebama. Adnan Hamidović Frenkie je podijelio svoja iskustva prije svega kroz muzički angažman, aktivizam, podizanje svijesti o društvenim problemima ali i samom artikulisanju tih problema u javnom prostoru, te kako to utiče na mlade i njihov angažman u društvu. Također se dotakao i direktnog rada sa mladima kroz radionice i druge vrste edukacija. Nakon toga su uslijedila pitanja koja su bila raznolika, od uloge formalnog obrazovanja u političkom djelovanju mladih do direktnog uključenja mladih u rad političkih stranaka. Cijela diskusija je protekla u interaktivnoj atmosferi i uspješno je prenijela poruku mladim ljudima da njihovo učešće u političkom odlučivanju je ključno za ostvarivanje prava mladih u Bosni i Hercegovini.