Godišnji izvještaj za 2018. godinu.


2018. godina je iza nas i ovim putem želimo sa vama podjeliti rezultate koje smo postigli.

Godišnji izvještaj naše organizacije možete preuzeti OVDJE.

 

2018 is behind us and hereby we want to share  results that we achived with you.

Our Annual Report you can download on this LINK HERE.

Societal Transformation and Reconciliation (STaR)

 

This project plans to gather a larger group of youth who will actively promote social cohesion along ethnoreligious lines, and who will communicate their message of transformation and reconciliation to a broader community.

This program seeks to build a stronger sense of community among the Bosniak, Serb, and Croat citizens of Bosnia-Herzegovina. Through a partnership of a US-based NGO and four BiH organizations, the program will

  • gather religious leaders, religion teachers, and municipal leaders in deep dialogues that acknowledge the lasting effects of historical violence, and to plan actions they can take to advance social cohesion.
  • teachers will bring interreligious respect into their classrooms
  • youth will be guided to become leaders in improving interethnic relationships through a range of activities they design and lead, often in multiethnic teams.

The project includes Center for Peacebuilding, Mali Koraci (Small Steps), PRONI Center for Youth Development, Youh Initiative for Human Rigths in BiH and Karuna Center for Peacebuilding.

The objectives are:

1) To establish core groups of religious leaders and religion teachers who are equipped to model and lead ethnoreligious reconciliation;

(2) To develop youth cadres in each project community that actively promote social cohesion across ethnoreligious divides; and

(3) To amplify experiences of transformation and reconciliation through influential messages to the broader community.

All project activities will be implemented with participants from 10 communities: tolac, Bijeljina, Velika Kladuša, Olovo, Sokolac, Jajce, Banja Luka, Doboj, Mostar and Sarajevo.

This post is also available in BOSNIAN

Društvena transformacija i pomirenje (STaR)

 

Ovim projektom planiramo da okupimo veću grupu mladih ljudi koji će aktivno promovisati društvenu koheziju širom etnoreligijskih podjela, te da svojim zalaganjem pošalju poruku široj zajednici o transformaciji i pomirenju.

Projekat teži da izgradi snažniju smisao zajednice među Bošnjacima, Srbima i Hrvatima koji žive u Bosni i Hercegovini. Kroz partnerstvo nevladinih organizacija iz SAD-a i organizacije iz BiH program će:

– okupiti vjerske lidere, vjerske učitelje, i lokalne lidere u dubokim dijalozima koji podcrtavaju trajne efekte historijskog nasilja, i da planiraju aktivnosti koje oni mogu poduzeti da bi unaprijedili društvenu koheziju

– omogućiti učiteljima da unesu intereligijsko poštovanje u svoje učionice

– mladi će biti upućeni da postanu lideri u poboljšanju interetničkih odnosa kroz razne aktivnosti koje oni kreiraju i vode, često u multietničnim timovima.

U projekat su uključeni Centar za Izgradnju Mira, Mali Koraci, PRONI Centar za razvoj mladih, Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH i Karuna centar za izgradnju mira.

 

Ciljevi programa:

– Uspostaviti jedinstvenu grupu vjerskih lidera i učitelja koji su obučeni i podržani da dizajniraju i vode etnoreligijsko pomirenje;

– Razviti mlade kadrove u svakoj projektnoj zajednici koja aktivno promoviše društvenu koheziju preko etnoreligijskih granica;

– Pojačati iskustva transformacije i pomirenja kroz uticajne poruke široj zajednici

Sve aktivnosti projekta će biti sprovedene sa učesnicima i učesnicama iz 10 zajednica: Stolac, Bijeljina, Velika Kladuša, Olovo, Sokolac, Jajce, Banja Luka, Doboj, Mostar i Sarajevo.

 

Inicijativa mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine (YIHR BiH) povezuje mlade ljude iz svih
dijelova Bosne i Hercegovine. Zajednički se radi na upoznavanju sa činjenicama o ratnim zločinima u
zemlji i regionu, pomažući mladim ljudima u suočavanju s prošlošću. Pored toga YIHR BiH razvija
programske aktivnosti za mlade, u oblastima: ljudska prava, jačanje, samoodrživost i povezivanje
partnerskih organizacija, kako bi se unaprijedila saradnja među mladim ljudima iz različitih etničkih
grupa u podijeljenim zajednicama i gradovima Bosne i Hercegovine, te stvaranje jače veze među mladima
regiona obnavljanjem povjerenja i pričanjem istine kao modela tranzicijske pravde.

YIHR BiH raspisuje konkurs za sljedeće radno mjesto:
Programski_a koordinator_ica
Opis pozicije
• Pisanje projektnih aplikacija.
• Implementacija projekata.
• Aktivno učešće u razvijanju programa.
• Organizacija i koordinacija projektnih aktivnosti i sastanaka.
• Održavanje kontakata sa aktivistima i orgaizacijama civilnog društva.
• Pisanje narativnih izvještaja.
• Koordinaciaj i komunikacija sa donatorima shodno projektnim potrebama.

Minimalni uslovi koje kandidat_kinja treba da ispunjava su:
• Završen fakultet društvenog smjera.
• Iskustvo na upravljanju projektima uključujući i rad sa budžetima (minimalno 1 godina).
• Organizacijske sposobnosti i sposobnosti komunikacije i rada sa različitim ciljnim skupinama.
• Izražene sposobnosti rada u timu uz minimalnu superviziju nadređenih.
• Odlično poznavanje rada na računaru.
• Odlično poznavanje engleskog jezika.

Način prijave:
Rok za prijem prijava je 23. januar 2019. i svaka prijava treba sadržavati:
•motivacijsko pismo
• CV
• dva kontakta (ime i prezime, organizacija, kontakt informacije) za osobe koje vas mogu
preporučiti

Prijave treba slati putem emaila na adresu prijave@yihr.org sa naslovom: «PRIJAVA NA
OGLAS».

Angažman: puno radno vrijeme, 40 sati sedmično (sa probnim radom)
Početak rada: 1. februar 2019. godine
Lokacija: Sarajevo

Jučer je povodom proslave 9. januara, dana Republike Srpske koji je proglašen neustavnim od strane Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, dodijeljeno posthumno odlikovanje Orden Karađorđeve zvijezde Republike Srpske Slavku Lisici – osuđenom ratnom zločincu. Odlikovanje se dodjeljuje odlukom predsjednice Republike Srpske, u ovom slučaju Željke Cvijanović a dodijeljeno je u Palati Republike. Cvijanović je povodom dodjeljivanja odlikovanja izjavila da je Lisica to zaslužio kao neustrašivi ratnik i borac za slobodu srpskog naroda.

Slavko Lisica je pravosnažno osuđen 4. septembra 2001. godine na 15 godina zatvora kada je Vrhovni sud Republike Hrvatske potvrdio prvostepenu presudu iz 1998. godine po članu 120. stavu (1) Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. U presudi je dokazano da je tokom 1991. godine naređivao bombardovanje civilnih objekata i osoba u Šibeniku, te bombardovanje kulturnih, vjerskih i privrednih objekata. Jedna ženska osoba je poginula tokom dejstava, a oštećene su mnogobrojne crkve i spomenici kulture. Neutvrđen broj granata je ispaljeno na Šibenik iz tenkova, minobacača i oklopnih vozila. Lisica je bio komandir oklopnih i topničkih jedinica u sastavu 9. kninskog korpusa i odgovarao je direktno komandiru Ratku Mladiću. U sklopu Vojske Republike Srpske je bio general-major, komandant Operativne grupe Doboj i komandant Druge oklopne brigade Vojske Republike Srpske.

Inicijative mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji  oštro osuđuju odlikovanje ovog ratnog zločinca i upućuje saučešće svim žrtvama Lisicinih zločina, kao i njihovim porodicama. Smatramo da je nedopustivo da se ratni zločinci odlikuju za “borbu za slobodu” dok su im pravosnažno dokazani zločini protiv čovječnosti nad nedužnim civilima. Osuđujemo i politiku koja odlikuje i slavi osobe i djela koja su u direktnoj suprotnosti sa civilizacijskim vrijednostima. Također, smatramo da je nedopustivo da se posebno mladim ljudima šalju političke poruke putem ovih odlikovanja, koje imaju za cilj da predstave iskrivljenu historiju i time direktno stoje na putu suočavanja s prošlošću i tranzicijske pravde. Odlikovanje Lisice predstavlja negiranje sudske presude, njegovih zločina i direktni napad na integritet žrtava. Zločinci su zločinci, bez obzira na etničku, nacionalnu ili religijsku pripadnost. Oni nisu naši heroji.

 

Inicijativa mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini

Inicijativa mladih za ljudska prava, Hrvatska

Inicijativa mladih za ljudska prava, Srbija