Peta Ljetna škola građanskih sloboda i aktivizma okupila je ovog ljeta u Sarajevu mlade ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine. Dvadesetak momaka i djevojaka učilo je o tranzicijskoj pravdi,  ljudskim pravima, identitetima, stereotipima, predrasudama, govoru mržnje, antidiskriminaciji, lokalnom uređenju, ustavnim promjenama, komunikacijama. Bila je ovo još jedna prilika i otvoren prostor za razmjenu iskustva, znanja i novih ideja, i ne manje važno – za dobro druženje.

Evo šta su neki od polaznica i polaznika napisali nakon deset školskih dana.

„Problem je i u nama samima, jer ako sjedimo i čekamo, ništa se neće promijeniti. Treba ustati, bez straha i reći šta nam je potrebno za naše bolje sutra, za bolje naše djece, a ne očekivati da će nešto pasti sa neba.“

„Smatram da mladi ljudi moraju zajedno stajati u borbi za svoja prava i interese. Jedan od preduslova koji doprinosi boljem angažovanju mladih u njihovim lokalnim zajednicama jeste poboljšanje komunikacije među mladim ljudima, kako bi se identificirali njihovi problemi i potrebe.“

„Aktivna participacija mladih ljudi je jedan od najbitnijih elemenata koji doprinosi promjenama, ne samo u lokalnoj zajednici, nego i na višim nivoima. Jedan od osnovnih problema su apatičnost i nezainteresovanost mladih za stanje u društvu. Zato ja svoje slobodno vrijeme provodim usavršavajući svoje vještine i stičući nova znanja na školama poput ove.“

sasa u skoli

„Najgore od svega što se može desiti mladom čovjeku jeste učahuriti se, a najbolje od svega što mladi ljudi mogu imati i ponuditi svijetu kojem trebaju promjene jesu snaga, jaka želja i volja za borbom.“

U okviru programskih segmenata Inicijative mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine, Ljetna škola predstavlja platformu za neformalno obrazovanje. Tokom dvije sedmice mladi ljudi, kroz teoretska predavanja i praktične primjere, slušaju o temama koje su često izostavljene ili zanemarene školskim nastavnim planovima i programima ili su podložne manipulativnim, propagandim interpretacijama, kao što je slučaj sa predmetom historije, istorije ili povijesti. Ove godine, s mladima su se družili i radili: Dženana Kalaš, Aleksandra Letić, Nidžara Ahmetašević, Saša Madacki, Nedim Jahić, Samira Nuhanović Ribić, Miroslav Živanović, Lejla Somun Krupalija, Elvira Jahić i Feđa Kulenović.

Osim sticanja neophodnih znanja, cilj Ljetne škole je da se mladi, nakon dvosedmične obuke, uključe u rad njihovih lokalnih zajednice.  Inicijativa na ovaj način jača i širi mrežu aktivista i aktivistica, kako bi se u narednom peiodu aktivnosti koje organizuje mogle provoditi širom Bosne i Hercegovine, uključujući i one zajednice koje su uglavnom van fokusa, kao što su Stolac, Prijedor, Vlasenica, Čapljina i Brčko.