Društvena transformacija i pomirenje (STaR)


Društvena transformacija i pomirenje (STaR)

 

Ovim projektom planiramo da okupimo veću grupu mladih ljudi koji će aktivno promovisati društvenu koheziju širom etnoreligijskih podjela, te da svojim zalaganjem pošalju poruku široj zajednici o transformaciji i pomirenju.

Projekat teži da izgradi snažniju smisao zajednice među Bošnjacima, Srbima i Hrvatima koji žive u Bosni i Hercegovini. Kroz partnerstvo nevladinih organizacija iz SAD-a i organizacije iz BiH program će:

– okupiti vjerske lidere, vjerske učitelje, i lokalne lidere u dubokim dijalozima koji podcrtavaju trajne efekte historijskog nasilja, i da planiraju aktivnosti koje oni mogu poduzeti da bi unaprijedili društvenu koheziju

– omogućiti učiteljima da unesu intereligijsko poštovanje u svoje učionice

– mladi će biti upućeni da postanu lideri u poboljšanju interetničkih odnosa kroz razne aktivnosti koje oni kreiraju i vode, često u multietničnim timovima.

U projekat su uključeni Centar za Izgradnju Mira, Mali Koraci, PRONI Centar za razvoj mladih, Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH i Karuna centar za izgradnju mira.

 

Ciljevi programa:

– Uspostaviti jedinstvenu grupu vjerskih lidera i učitelja koji su obučeni i podržani da dizajniraju i vode etnoreligijsko pomirenje;

– Razviti mlade kadrove u svakoj projektnoj zajednici koja aktivno promoviše društvenu koheziju preko etnoreligijskih granica;

– Pojačati iskustva transformacije i pomirenja kroz uticajne poruke široj zajednici

Sve aktivnosti projekta će biti sprovedene sa učesnicima i učesnicama iz 10 zajednica: Stolac, Bijeljina, Velika Kladuša, Olovo, Sokolac, Jajce, Banja Luka, Doboj, Mostar i Sarajevo.

 

Inicijativa mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine (YIHR BiH) povezuje mlade ljude iz svih
dijelova Bosne i Hercegovine. Zajednički se radi na upoznavanju sa činjenicama o ratnim zločinima u
zemlji i regionu, pomažući mladim ljudima u suočavanju s prošlošću. Pored toga YIHR BiH razvija
programske aktivnosti za mlade, u oblastima: ljudska prava, jačanje, samoodrživost i povezivanje
partnerskih organizacija, kako bi se unaprijedila saradnja među mladim ljudima iz različitih etničkih
grupa u podijeljenim zajednicama i gradovima Bosne i Hercegovine, te stvaranje jače veze među mladima
regiona obnavljanjem povjerenja i pričanjem istine kao modela tranzicijske pravde.

YIHR BiH raspisuje konkurs za sljedeće radno mjesto:
Programski_a koordinator_ica
Opis pozicije
• Pisanje projektnih aplikacija.
• Implementacija projekata.
• Aktivno učešće u razvijanju programa.
• Organizacija i koordinacija projektnih aktivnosti i sastanaka.
• Održavanje kontakata sa aktivistima i orgaizacijama civilnog društva.
• Pisanje narativnih izvještaja.
• Koordinaciaj i komunikacija sa donatorima shodno projektnim potrebama.

Minimalni uslovi koje kandidat_kinja treba da ispunjava su:
• Završen fakultet društvenog smjera.
• Iskustvo na upravljanju projektima uključujući i rad sa budžetima (minimalno 1 godina).
• Organizacijske sposobnosti i sposobnosti komunikacije i rada sa različitim ciljnim skupinama.
• Izražene sposobnosti rada u timu uz minimalnu superviziju nadređenih.
• Odlično poznavanje rada na računaru.
• Odlično poznavanje engleskog jezika.

Način prijave:
Rok za prijem prijava je 23. januar 2019. i svaka prijava treba sadržavati:
•motivacijsko pismo
• CV
• dva kontakta (ime i prezime, organizacija, kontakt informacije) za osobe koje vas mogu
preporučiti

Prijave treba slati putem emaila na adresu prijave@yihr.org sa naslovom: «PRIJAVA NA
OGLAS».

Angažman: puno radno vrijeme, 40 sati sedmično (sa probnim radom)
Početak rada: 1. februar 2019. godine
Lokacija: Sarajevo

Jučer je povodom proslave 9. januara, dana Republike Srpske koji je proglašen neustavnim od strane Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, dodijeljeno posthumno odlikovanje Orden Karađorđeve zvijezde Republike Srpske Slavku Lisici – osuđenom ratnom zločincu. Odlikovanje se dodjeljuje odlukom predsjednice Republike Srpske, u ovom slučaju Željke Cvijanović a dodijeljeno je u Palati Republike. Cvijanović je povodom dodjeljivanja odlikovanja izjavila da je Lisica to zaslužio kao neustrašivi ratnik i borac za slobodu srpskog naroda.

Slavko Lisica je pravosnažno osuđen 4. septembra 2001. godine na 15 godina zatvora kada je Vrhovni sud Republike Hrvatske potvrdio prvostepenu presudu iz 1998. godine po članu 120. stavu (1) Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske za krivično djelo ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. U presudi je dokazano da je tokom 1991. godine naređivao bombardovanje civilnih objekata i osoba u Šibeniku, te bombardovanje kulturnih, vjerskih i privrednih objekata. Jedna ženska osoba je poginula tokom dejstava, a oštećene su mnogobrojne crkve i spomenici kulture. Neutvrđen broj granata je ispaljeno na Šibenik iz tenkova, minobacača i oklopnih vozila. Lisica je bio komandir oklopnih i topničkih jedinica u sastavu 9. kninskog korpusa i odgovarao je direktno komandiru Ratku Mladiću. U sklopu Vojske Republike Srpske je bio general-major, komandant Operativne grupe Doboj i komandant Druge oklopne brigade Vojske Republike Srpske.

Inicijative mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Srbiji  oštro osuđuju odlikovanje ovog ratnog zločinca i upućuje saučešće svim žrtvama Lisicinih zločina, kao i njihovim porodicama. Smatramo da je nedopustivo da se ratni zločinci odlikuju za “borbu za slobodu” dok su im pravosnažno dokazani zločini protiv čovječnosti nad nedužnim civilima. Osuđujemo i politiku koja odlikuje i slavi osobe i djela koja su u direktnoj suprotnosti sa civilizacijskim vrijednostima. Također, smatramo da je nedopustivo da se posebno mladim ljudima šalju političke poruke putem ovih odlikovanja, koje imaju za cilj da predstave iskrivljenu historiju i time direktno stoje na putu suočavanja s prošlošću i tranzicijske pravde. Odlikovanje Lisice predstavlja negiranje sudske presude, njegovih zločina i direktni napad na integritet žrtava. Zločinci su zločinci, bez obzira na etničku, nacionalnu ili religijsku pripadnost. Oni nisu naši heroji.

 

Inicijativa mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini

Inicijativa mladih za ljudska prava, Hrvatska

Inicijativa mladih za ljudska prava, Srbija

 

Untitled

Interaktivna radionica “Kako prepoznati govor mržnje?”

17-20.01.2019.

Hotel Italia, Sarajevo

Organizacija: U sklopu projekta Societal Transformation and Reconciliation (STaR) koji za cilj ima uspostvaljanje grupe mladih lidera u izgradnji mira u svojim zajednicama ali i šire, te davanju doprinosa stvaranju i održavanju međureligijskog pomirenja, koji finansira USAID a implementira Karuna centar za izgradnju mira u partnerstvu sa Inicijativom mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, Udruženjem za dijalog u porodici i društvu “Mali koraci”, Centrom za izgradnju mira  i PRONI – Centar za omladinski razvoj,  organizuje se interaktivna radionica “Kako prepoznati govor mržnje?” u cilju prepoznavanja i suzbijanja pojave govora mržnje u javnom prostoru.

Ciljna skupina: Mladi ljudi sa područja općina/gradova Stolac, Bijeljina, Velika Kladuša, Olovo, Sokolac, Jajce, Banja Luka, Doboj, Mostar i Sarajevo od 18 do 26 godina, zainteresovani za temu govora mržnje, medija i jezika, kao i studenti/ce srodnih nauka ovim temama. 20 osoba ukupno radit će individualno ali i u grupama.

Ciljevi i sadržaj: Govor mržnje kao pojava i oblik diskriminacije, ali i kao vrsta krivičnog djela unutar krivičnih zakona u Bosni i Hercegovini je tema koja se nedovoljno zastupa, posebno među mladima. Digitalizacijom medija i sve češće pojavljivanje novih portala te nedovoljnih kapaciteta za praćenje sadržaja na istim, govor mržnje je česta pojava kako u objavama portala, tako i na društvenim mrežama. Također će se razgovarati i o pojavi govora mržnje u štampanima i elektronskim medijima, kao i generalno ove pojave u javnom prostoru. Poseban fokus radionice će biti na prepoznavanju govora mržnje a i samog prijavljivanja slučajeva nadležnim institucijama.

Ciljevi ove radionice su:

  • edukacija o tome šta definiše govor mržnje
  • obučavanje učesnika/ca za prepoznavanje govora mržnje
  • ubučavanje učesnika/ca o prcedurama prijavljivanja govora mržnje
  • monitoring javnog govora nakon radionice
  • stvaranje svijesti mladih ljudi o tome kako govor mržnje utiče na društvo
  • na koji način govor mržnje diskriminira pojedince ili grupu i njegove kratkoročne i dugoročne posljedice
  • stvaranje raznovrsne grupe mladih ljudi koja će se ujediniti u borbi protiv govora mržnje

Predavači/ce će biti novinari/ke, pravnici/e, univerzitetski profesori/ce, aktivisti/kinje i drugi stručnjaci iz srodnih oblasti koji na kvalitetan način mogu prenijeti svoja iskustva i znanja.

Logističke informacije: Troškovi hrane i osvježenja za svih 20 učesnika/ca će biti obezbijeđeni od strane organizatora. Troškovi prijevoza i smještaja za učesnike/ce izvan Sarajeva će biti obezbijeđeni od strane organizatora.

Ako ispunjavate uslove i zainteresovani ste za učešće u ovoj radionici, molimo da downloadujete i ispunite ovu PRIJAVU i pošaljete e-mail sa naslovom “Prijava na radionicu govor mržnje” na adresu prijave@yihr.org do srijede, 12.01.2019. godine. Prijave koje ne zadovoljavaju kriterije neće biti uzete u obzir.

NAPOMENA: Kriterij za odabir učesnika/ca biti će njihova motivacija za učešće i interesovanje za temu govora mržnje, a iskustvo povezano sa medijima je poželjno. Učesnici/e koji budu odabrani će biti obaviješteni/e do petka 14.01.2019. godine gdje će dobiti preliminarni program radionice.

 

Untitled2

U subotu 15.12.2018. godine u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti održana je promocija knjige “Bili smo samo brojke” Amera Đulića.

Događaj je održan u organizacije Inicijative mladih za ljudska prava i Škole drugačijih sjećanja, te je uprkos snijegu, Muzej bio ispunjen do posljednjeg mjesta.

Knjiga Amera Đulića se fokusira na zločine i torturu koju je proživio kao maloljetni logoraš kroz 233 dana boravka u logorima Hrvatskog vijeća obrane.

Diskusiju je moderirao Bešir Isaković, a o različitim aspektima istraživanja zločina torture, sa posebnim fokusom na događaje u Koštanoj bolnici u Stocu govorili su Nedim Jahić i Amer Obradović.

“Koristim ovu priliku da se zahvalim Sarajevu na velikom odzivu, ekipi iz Inicijative, a posebnu Zlatanu Hajlovcu, Aliju Mahmutćehajiću i Muhamedu Tucakoviću na podršci u realizaciji događaja”, kazao je Đulić.

Na skupu se za riječ javilo i nekoliko potomaka ubijenih u Koštanoj bolnici, a zaključak skupa je da se traganje za istinom i pravdom nastavlja, naglašavajući “individualnu i komandnu odgovornost pojedinaca, a ne krivicu niti jednoga naroda”, zaključeno je.

Amer Đulić je dugogodišnji saradnik Inicijative mladih za ljudska prava u BiH kao predavač na Školi drugačijih sjećanja Stolac gdje razgovara sa mladim ljudima o svojim iskustvima u logorima u Hercegovini. Upravo ispred Koštane bolnice u Stocu Đulić drži svoje predavanje i razgovara sa mladima iz cijelog regiona tokom Škole, kako izgleda i ostatak predavanja tokom škola Inicijative mladih za ljudska prava u BiH koja su na temu suočavanja s prošlošću.

Svojim aktivnostima, YIHR BiH povezuje mlade ljude iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Još od 2003, Inicijativa mladih za ljudska prava kao regionalna organizacija razvija programe i implementira projekte koji pomažu mladim ljudima u suočavanju sa prošlošću, uspostavljanju ratom prekinutog dijaloga i kontakata među mladima u regiji. Drugo veoma važno polje djelovanja je razvijanje programskih aktivnosti za mlade, u oblastima: ljudska prava, jačanje, samoodrživost i povezivanje partnerskih organizacija, kako bi se unaprijedila saradnja među mladim ljudima iz različitih etničkih grupa u podijeljenim zajednicama i gradovima Bosne i Hercegovine, te stvarale jače veze među mladima regiona.

U saradnji sa Nacionalnim Demokratskim Institutom (NDI BiH) i InfoHouse, YIHR BiH u narednom periodu pokreće implementaciju projekta ”Budi Inspiracija”, u sklopu kojeg će se održati nekoliko sesija simulacije suđenja Međunarodnog krivičnog suda – Model International Criminal Court Western Balkans (MICC WeB). Za više informacija o samom modelu simulacije možete pronaći na internet stranici projekta: http://www.model-icc.org/. Projekat ”Budi Inspiracija” je posvećen kreiranju većeg nivoa razumijevanja među mladima o različitim narativima konflikta u Bosni i Hercegovini i izgradnji saradnje između mladih koji dolaze iz različitih etničkih sredina. Naznačeni projekat je finansiran od strane USAID.

Tokom sedmodnevnih MICC WeB sesija, treneri će raditi sa učesnicima iz srednjih škola iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije. Tražimo razne profile trenera, jer će neki raditi radionice iz ljudskih prava (HR), neki će raditi pripreme pravnih slučajeva sa učesnicima (Legal), a neki će raditi novine, te video cijelog programa zajedno sa timom učenika (Press).

Ovaj poziv je otvoren studentima prava, politologije, novinarstva/žurnalistike, sociologije i drugih srodnih disciplina, ili naravno diplomiranim pravnicima, novinarima, itd. Također, iskusni treneri (neformalnog obrazovanja) u projektima sa mladima su dobrodošli da se prijave.

Trening za trenere će se održati u Sarajevu od 22.01. do 27.01.2019. godine. Svi troškovi učešća na treningu će biti pokriveni od strane organizatora (putovanje, smještaj u hotelu i svi obroci tokom treninga).

Rok za prijave je 22.12.2018. do 17:00.

Formular za prijave možete pronaći OVDJE

10. decembra 2018. godine povodom obilježavanja Dana ljudskih prava i 70 godina od potpisivanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Inicijativa mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini organizovala je panel diskusiju na temu “Da li se mladi i politika razumiju?” s ciljem otvaranja dijaloga o učešću mladih u Bosni i Hercegovini u političkim procesima, te odnos politike prema mladim ljudima. Diskusija je održana u prostorijama Vijeća mladih Općine Stari Grad Sarajevo.

Panelisti su bili iz tri različite oblasti, a zajednička sfera im je komunikacija i interakcija sa mladima: Mr. Sci. Amer Osmić sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Maja Gasal-Vražalica koja je bivša zastupnica u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, i Adnan Hamidović Frenkie koji je dugogodišnji društveni aktivista i poznati muzičar. Moderator je bio Muhamed Tucaković, programski asistent u Inicijativi mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini i student Političkih nauka na Univerzitetu u Sarajevu.

Na panelu se govorilo prije svega o političkoj pismenosti mladih, što je predstavljeno kroz istraživanje koje je sproveo Amer Osmić i to je poslužilo kao osnov za daljnju diskusiju među panelistima ali i publikom. Maja Gasal-Vražalica je predstavila svoje iskustvo iz političkog angažmana i rada u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i koji su institucionalni problemi kada je u pitanju sprovođenje politika prema mladim ljudima i njihovim potrebama. Adnan Hamidović Frenkie je podijelio svoja iskustva prije svega kroz muzički angažman, aktivizam, podizanje svijesti o društvenim problemima ali i samom artikulisanju tih problema u javnom prostoru, te kako to utiče na mlade i njihov angažman u društvu. Također se dotakao i direktnog rada sa mladima kroz radionice i druge vrste edukacija. Nakon toga su uslijedila pitanja koja su bila raznolika, od uloge formalnog obrazovanja u političkom djelovanju mladih do direktnog uključenja mladih u rad političkih stranaka. Cijela diskusija je protekla u interaktivnoj atmosferi i uspješno je prenijela poruku mladim ljudima da njihovo učešće u političkom odlučivanju je ključno za ostvarivanje prava mladih u Bosni i Hercegovini.

Kazani – zločin o kojem se malo govori i koji nije adekvatno obilježen

Nakon predavanja o dešavanjima na Kazanima i počinjenim zločinima na tom području, u četvrtak 25.10. aktivisti YIHR BiH i drugi zainteresovani su tog dana, kao i 26.10., obišli mjesto stradanja žrtava na Kazanima. Nakon odavanja počasti žrtvama zločina, aktivisti YIHR BiH su skupljali potpise za peticiju koja će ići prema Gradskom vijeću Grada Sarajeva za implementaciju odluke iz 2012. godine koja se tiče podizanja spomenika žrtvama.

Napominjemo da YIHR BiH ovom peticijom želi podsjetiti gradsku vlast o donesenoj odluci, želi podići svijest posebno kod mladih ljudi o zločinima na Kazanima, te da je peticija samoinicijativno pokrenuta ispred YIHR BiH bez sugestija i/ili uplitanja bilo kojih drugih pojedinaca ili skupina.

44831619_1040961712750473_9034922727470792704_o 44851549_1040961672750477_2655736406927736832_o 44977647_1040961642750480_6377417090369847296_o 43687208_1040961616083816_1513144169818750976_o 44894401_1040961586083819_3067414206274863104_o 44840846_1040961562750488_8131419272346861568_o 44852317_1040961509417160_851462839636852736_o 44977567_1040961476083830_2221562977633435648_o 44855011_1040961462750498_4440126204078456832_o

100 ww1

 

1918-2018: Building peace – lessons from World War One

Youth seminar  Bosnia and Herzegovina, France, Germany,

Sarajevo 7-13/11/2018

 

Organization: Youth Initiative for Human Rights Bosnia and Herzegovina, Forum ZFD Bosnia and Herzegovina, in cooperation with the Embassy of Germany in Bosnia and Herzegovina and of the Embassy of France in Bosnia and Herzegovina, with the support of the German Ministry of Foreign Affairs and the Mission du Centenaire

 

Target group: Students of history, political or social sciences, area studies, or other interested young persons (18-25 years) from Bosnia and Herzegovina. 12 persons in total. They will work in groups with students from France and Germany. A good knowledge of the English language is requested.

 

Aims and content: November 2018 marks the 100th anniversary of the armistice between Germany and the Allies and therefore the official end of the First World War.  But the end of the military hostilities did not mean the establishment of peace. How did governments, societies and individuals try to overcome the war and to establish and maintain peace in the years after the First World War? The question «How to get out of the war and to establish peace» was not only a crucial question after 1918 – and experienced very differently in Bosnia and Herzegovina, France and Germany at this time – , it is also a question of highest importance today: More than twenty years after the 1992-1995-war and the Dayton Peace Agreement, the society in Bosnia and Herzegovina remains very divided, and many share the impression that a real peace has not yet been established. To what extent can working on the post-war-period in Europe after 1918 be a stimulating contribution to the reflection on the current situation in Europe and on today’s post-war Bosnia and Herzegovina ?

In this framework the aims of this seminar are to provide to young persons from Bosnia and Herzegovina, France and Germany the opportunity:

– to discover, explore and critically reflect the history of the end and the consequences of the First World War in their own country and in the two other countries involved in the project

–  to reflect and discuss about the meaning and the importance of peace, in history and today, and about possibilities to build / maintain sustainable peace and about the contribution of each of us to processes of peace-building

– to develop contacts among each other and with the organizations involved in the project

– to document the process through multimedia-tools and present the outcomes of their work to a larger audience

Participants in the program will work on creating a “blog” in groups of 4 (through interviews, video, articles),which will be presented on the last day as one of the outputs of the program. They will be accompanied during the workshop by a professional journalist, on specific sessions dedicated to this task.

 

Preliminary program:

 

Wednesday 7.11.2018:  Arrival of the participants in Sarajevo

 

Thursday 8.11.2018:

→ Introduction / Presentation of the aims and content of the seminar / Making acquaintance

→ Interactive exercice: What do I (not) know about the First World War and it’s consequences / brainstorming among the participants / Mapping of knowledge, questions and ideas

→ Presentation and discussion: How is the First World War commemorated / remembered in Bosnia and Herzegovina, in France and in Germany?

→ Informal discovery-walk through the city centar of Sarajevo

 

Friday 9.11.2018:

→ On the traces of the First World War: Guided tour to different spots linked to the First World War in Sarajevo and East-Sarajevo

→ Evaluation of the guided tour / analyze of the visited memory sites

→ Discussion with local historians about the different interpretations of First World War and its consequences in Bosnia and Herzegovina today

 

Saturday 10.11.2018:

→ 1918 and it’s consequences: Working groups on 1918 and it’s consequences on different levels (political / social / cultural) in Bosnia and Herzegovina, France and Germany

→ Mutual presentation of the group work done and discussion

→ Working session on the planned blog-documentation / outputs of the seminar

→ Movie-screening

 

Sunday 11.11.2018:

→ Attending the 11th-November-1918-commemoration-ceremony at the Monument to the killed French soldiers in front of French Embassy

→ Discussion about the ceremony and the role of monuments and commemorations in peace-building

→ How to end a war, how to build peace? Comparing the Paris-Peace-Treaties 1919/1920 and the Dayton-Peace-Agreement 1995 and their interpretations

 

Monday 12.11.2018:

→ What is important in order to build / maintain peace in our societies? Meeting with NGOs/activists who are engaged in peace-building in Bosnia and Herzegovina

→ Group work: What can I do to contribute to build or maintain peace?

→  Working session on the planned blog-documentation / outputs of the seminar

→ Evaluation of the program

→ Public event: Presentation of the outputs of the seminar and discussion with the Ambassadors of France and of Germany

Farewell dinner

 

Tuesday 13.11.2018:  Departure of the participants

 

 

Logistical information:

The costs for the travel from and to Sarajevo, the program, the accommodation in Sarajevo (in two-bed-rooms), the meals and the transfers during the seminars are covered by the organization.

The working language will be English.

 

If you fulfill the requirements listed above and are from Bosnia and Herzegovina, please fill out and send this application to prijave@yihr.org, as well as your CV. The call is open until the 14th of October 2018. Incomplete or late applications will not be taken into consideration.

Selected participants will be contacted at a reasonable time before the seminar via the contact information they provide in  the application.

 

 

Histories and History
Trinacionalni projekat (BiH/Njemačka/Francuska)

Želite da budete dio velikog međunarodnog projekta? Želite da radite sa učesnicima i trenerima iz više evropskih zemalja? Uključeni ste u rad civilnog sektora, ili radite u oblastima obrazovanja ili scenskog nastupa?

Onda je Histories and History idealna prilika za vas.

Ovaj program će biti održan od 17 do 23 Septembra 2018 u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

Radni jezik programa je engleski, s tim da će biti prisutni prevodioci za zvanične jezike država iz kojih dolaze učesnici.

Troškove projekta (prevoz, smještaj, hrana) pokriva Franco-German Youth Office.

Ovaj događaj je proizvod saradnje između:
– Youth Initiative for Human Rights / Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
– Courage gegen Fremdenhass e.V. / Berlin, Germany
– The FIEF = Foyer of French Studies / Pays de Dieulefit / Drôme

Iskusni trenerski tim na ovom projektu radi godinama i u njegovoj realizaciji se oslanja na dva stuba:

History and stories: Ovo je interkulturalni i intergeneracijski format koji se zasniva na pozorišnoj pedagogiji i okuplja iskustva tri generacije. Tokom kursa učesnici (različitih nacionalnosti, religija i / ili kultura) traže iskustva svojih roditelja, baka i djedova ili drugih rođaka. Traženjem se otkriva šta sve ove ljude ujedinjuje, a šta ih razdvaja. Ovaj format s godina primjenjuje u školama širom svijeta.

Topografija čovječanstva: program je  zasnovan na nizu izložbi. U obrazovanju vezanom za istoriju postoji veliki nedostatak navođenja pozitivnih priča i primjera vezanih za period sukoba. To je inspirisalo pojedince da izrade seriju izložbi posvećenih isključivo potrazi za ovim pozitivnim primjerima, primjerima solidarnog otpora u opasnim situacijama. Mi tražimo “najbolje prakse” u prošlosti i sadašnjosti, da promovišemo humanističku identifikaciju mlađih generacija.

Inspirisani ovim pristupima, učesnici će naučiti kako samostalno inicirati i sprovesti programe i projekte za mlade na osnovu trenutnih i istorijskih uslova specifičnih za njihove oblasti djelovanja.

Tokom kursa biće razvijena dramatizovana prezentacija na kraju programa u Sarajevu.

Pozivamo mlade, ali i ostale da nam se pridruže.
Krajnji rok za prijavu: 5. 09. 2018. u ponoć.
Kratku biografiju i motivaciono pismo (ne više od 300 riječi) na engleskoj ili BHS jezičkoj varijanti poslati na: nikola.kandic@protonmail.com

Odabrani kandidati će biti obaviješteni o  najkasnije do 7.09.2018. u 12 časova, te će im na mail adresu pored potvrde o njihovom odabiru biti poslan i kratki upitnik koji je sastavni dio intergeneracijskog pristupa samom programu.