POZIV ZA PRIJAVE Škola drugačijih sjećanja u Istočnoj Bosni – Gornjem Podrinju


Inicijativa mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini (YIHR) organizuje po treći put regionalnu Školu drugačijih sjećanja u Istočnoj Bosni – Gornjem Podrinju od 24. do 28. jula 2019. godine.

Šta je Škola drugačijih sjećanja?

Škola drugačijih sjećanja je ljetni edukativni program baziran na studijskim posjetama čiji je cilj razmjena iskustava lokalne zajednice, aktivista/kinja za ljudska prava, predstavnika/ca vjerskih zajednica, historičara/ki, žrtava i svjedoka/inja o procesu pomirenja i suočavanja sa prošlošću. Škola obuhvata posjete mjestima stradanja i ratnih zločina iz Drugog svjetskog rata i posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. godine, povezujući iskustva zajednica sa šireg područja jedne regije.
Iniciran od strane svojih aktivista i aktivistkinja, YIHR BiH je ovaj program pokrenuo 2014. godine s ciljem povećanja stepena upoznavanja mladih o događajima iz posljednja dva rata na području Hercegovine. Aktivnosti Škole obuhvataju obilaske mjesta stradanja, lokacija masovnih grobnica, koncentracionih logora, vjerskih objekata, mezarja i grobalja, spomenika i memorijala. Od 2016. godine je Škola regionalnog karaktera, te se učesnicima i učesnicama iz BiH pridružuje i manja grupa iz susjednih zemalja – Hrvatske, Srbije i Crne Gore.

 

O ovogodišnjem programu:

Nakon pozitivnih iskustava organizacije i implementacije Škole drugačijih sjećanja u Hercegovini od 2014. godine, YIHR BiH zadnje dvije godine organizuje još jednu Školu sa istom tematikom za područje Istočne Bosne vezano za Gornje Podrinje i lokalitete na širem području Foče, Goražda i Višegrada.
Treća Škola drugačijih sjećanja u Istočnoj Bosni – Gornjem Podrinju se realizuje u periodu od 24. do 28. jula 2018. godine, tako što okuplja učesnike i učesnice 24. jula u Sarajevu odakle kreće prema Tjentištu gdje je baza Škole. Tjentište je stalna baza škole odakle se ide u obilaske lokaliteta uzduž Gornjeg Podrinja, sve do povratka u Sarajevo 28. jula kada se završavaju aktivnosti Škole.
U sklopu ovog programa učesnici i učesnice će imat priliku posjetiti širu okolinu Foče, Goražda i Višegrada, poput Tjentišta, Miljevine, Jošanice, Rorova, različitih muzeja i drugih mjesta, te saznati više o neispričanim pričama iz ovoga kraja. Osim posjeta, biće organizovane i posebne projekcije filmova i tematske diskusije.

 

Kako se prijaviti?

Uslovi za prijavu učesnika i učesnica sa područja Bosne i Hercegovine:

 • Dobrodošli su svi učesnici i učesnice rođeni/e od 1992. do 2001. godine , a koji/e će na dan početka škole biti punoljetan/na
 • Ohrabruje se učešće oba pola, kao i ravnomjerna i ravnopravna zastupljenost učesnika/ca iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, što će biti jedan od kriterija izbora učesnika/ca.
 • Posebno se ohrabruje učešće učesnika/ca koji/e ranije nisu imali/e priliku učestvovati u programima koji se bave suočavanjem s prošlošću i tematikom ratnih zločina.
 •  Prijave se najkasnije zaključno sa 15. julom 2019. godine popunjavaju obrascem na ovom linku: OBRAZAC ZA PRIJAVU
 •  Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.
 •  Nakon pohađanja Škole, od učesnika/ca se traži kratki osvrt kroz tekst, slike ili video koji će biti objavljeni na zvaničnim platformama YIHR-a BiH.

Zbog očekivano velikog broja prijava kontaktirani će biti samo kandidati/kandidatkinje koje su primljeni na program i to najkasnije do 20. jula 2019. godine. Za selekciju učesnika i učesnica iz Hrvatske, Srbije i Crne Gore odgovorne su kancelarije Inicijative u tim zemljama.

Više informacija:

Tokom trajanja programa je učesnicima i učesnicama osigurana hrana, osvježenje, smještaj i prijevoz.
Za sve dodatne informacije nas možete kontaktirati putem telefona na broj 063 269 284 ili putem e-maila na muhamed.tucakovic@yihr.org
Iskusite jedan drugačiji pristup izučavanju procesa suočavanja sa prošlošću kroz pogled i priču onih koji su zločine preživjeli ili onih koji sjećanje na zločin nose preko priča prenošenih sa generacije na generaciju. Propitujte ovakav pristup, istražujte i saznajte više o događajima iz bliže i dalje prošlosti koji danas oblikuju odnose u našem društvu.

Pod pokroviteljstvom Agencije Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj (USAID), Nacionalni
Demokratski Institut (NDI) u saradnji sa Inicijativom mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini (YIHR
BiH) i Fondacijom INFOHOUSE, realizuje projekat “Mobilizing Youth for Reconciliation – Be the
Inspiration” (Animiranje mladih za pomirenje – Budi inspiracija). Projekat je posvećen kreiranju većeg nivoa
razumijevanja među mladima o različitim narativima konflikta u Bosni i Hercegovini, regionu i izgradnji
saradnje između mladih koji dolaze iz različitih etničkih sredina.
U okviru projekta, YIHR BiH će realizovati Debatnu akademiju za univerzitetske studente.
Debatna akademija će se održati od 2.-9. augusta 2019. godine u Tesliću.
Na Debatnoj akademiji, učesnici će učiti o debati i različitim modelima debate dok će istovremeno biti
obučavani o mogućnosti organizovanja i suđenja debatnih takmičenja unutar svojih fakulteta, kao i o načinima
formiranja i vođenja debatnog kluba na fakultetima.

Organizator se obavezuje da će snositi troškove materijala, smještaja, obroka i prijevoza svih učesnika.
Ukoliko želite učestvovati u naznačenom projektu, molim Vas da svoju prijavu dostavite putem ovog link-a
najkasnije do ponedjeljka, 1. jula. 2019. godine do 16h. Naglašavamo da je broj mjesta na akademiji ograničen.
Ukoliko imate dodatnih pitanja, ili su vam potrebne informacije o projektu, molimo vas da se obratite
koordinatoru ispred YIHR BiH Fuadu Avdagiću,  putem e-mail adrese: fuad@yihr.org ili da nas pozovete putem
kontakt broja: +387 33 860 667.

Za 1.juni u Bileći je najavljeno podizanje spomenika Draži Mihailoviću, oficiru Jugoslovenske kraljevske
vojske u otadžbini, vođi Ravnogorskog četničkog pokreta u II svjetskom ratu i osuđenom ratnom
zločincu.
Bileća je grad u istočnoj Hercegovini koji, prema rezultatima popisa iz 2013. godine, ima oko 10600
stanovnika. Grad koji, kao i čitava regija, pati od loše ekonomske situacije, masovnog odliva
stanovništva, naročito mladih ljudi što ima za posljedicu starenje populacije. Nezaposleno je preko 50%
radno sposobnog stanovništva, penzioneri čine oko četvrtinu populacije, a najveći broj zaposlenih jeste u
općinskog administraciji (njih oko 150).
U takvoj ekonomskoj situaciji poteže se za starim vidom skretanja pažnje sa evidentnih svakodnevnih
problema lokalne zajednice pa se poteže za nacionalizmom te se ove subote planira podizanje
spomenika Draži Mihailoviću.
Dragoljub Draža Mihailović je bio oficir Jugoslovenske Kraljevske vojske koji se, nakon okupacije
Jugoslavije od strane nacističkih snaga u aprilskom ratu 1941. godine odlučio gerilskom borbom nastaviti
pružati otpor okupatoru. No, u toj ideji je poprilično brzo došao u situaciju da se okrene protiv
sopstvenog naroda pa je sarađivao sa tim istim okupatorom i drugim kolaboracionističkim snagama u
borbi protiv partizanskih jedinica u Bosni i Hercegovini i Srbiji. Njegovim jedinicama nije bila strana ni
saradnja sa Italijanima, naročito u dijelovima Hercegovine i Crne Gore.
Nakon završetka rata i oslobođenja zemlje, Draža Mihailović je, nakon određenog vremena skrivanja,
uhvaćen u okolini Višegrada te je nakon suđenja u Beogradu proglašen krivim po 8 tačaka optužnice
između ostalih i za masovna ubistva muslimanskih civila tokom rata. Osuđen je na smrt i pogubljen 17.
jula 1946. godine.
Pored antipartizanskog djelovanja i aktivne kolaboracije sa okupatorima u toj sferi, jedinice Draže
Mihailovića su provodile i politiku etničkog čišćenja pa su tokom trajanja rata, prema procjenama, ubile
preko 100 hiljada Bošnjaka širom Bosne i Hercegovine te područja Sandžaka. Naročito krvavi su bili
pohodi četničkih snaga u istočnoj Bosni gdje je u gradovima poput Foče, Goražda i Višegrada dolazilo do
masovnih ubistava i pokolja u više navrata.
U regiji istočne Hercegovine nakon ustaških zločina nad srpskim civilima, četničke snage su protjerale i
ubile više stotina muslimanskih civila. Naročito težak zločin se desio u okolici Bileće kada je 468 civila
bačeno u jamu Čavkarica od kojih je samo jedna osoba, tada 20-godišnja Hadžera Ćatović-Bijedić
preživjela koja je 1992. godine, skupa sa ostalim Bošnjacima Bileće opet protjerana, a umrla je u 93-oj
godini kao izbjeglica u Danskoj.
Istočna Hercegovina je tokom Drugog svjetskog rata bila poprište i velikih borbi ustanika protiv
okupatora, a neke od velikih neprijateljskih ofanziva su se odvijale u toj regiji.
Ustanički karakter regiji dao je i veliki broj ljudi koji su kao članovi Narodnooslobodilačkog pokreta dali
svoj doprinos u oslobođenju zemlje od okupatora.
Spomenik borcima protiv okupatora zamijenio je spomen Ravnogorskom četničkom pokretu a svoje
finale historijski revizionizam doživjet će u subotu kada će se otkriti spomenik vođi kolaboracionista i
ratnom zločincu Dragoljubu Draži Mihailoviću.

Inicijativa mladih za ljudska prava BiH je organizacija koja na prvo mjesto stavlja mlade ljude i njihove
potrebe i želje. Želje i snovi mladih Bilećanki i Bilećana se ne razlikuju od želja i snova drugih mladih ljudi
u Bosni i Hercegovini. Mladi ljudi žele priliku za dostojan život u svojim gradovima i svojoj zemlji.
Mladi ljudi Bileće zbog nedostatka napretka i prilika napuštaju svoj grad i svoju regiju, a nadležnima to
izgleda ne predstavlja problem pa se umjesto popravljanjem stanja i stvaranjem uslova za razvoj i
ostanak mladih bave dizanjem spomenika. Tako će, umjesto nekih pozitivnih vijesti, Bileća koja inače
slabo dolazi na naslovne strane medije, doći u centar pažnje ovim činom.
Nažalost to se desi kada je od pozitivnih priča nekome ipak draži Draža.

Fuad Avdagić
Inicijativa mladih za ljudska prava

Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH (YIHR BiH) i Centar za mlade  ”Kvart” iz Prijedora vas pozivaju na deseti regionalni kamp  ”KOZARAC 2019″.

Zadovoljstvo nam je pozvati vas na deseti regionalni kamp ”Kozarac 2019” koji okuplja mlade osobe iz regiona i cijele BiH. Na kamp se mogu prijaviti osobe starosti od 16 do 26 godina. Namjera kampa je pokretanje dijaloga o temama ratne prošlosti BiH i regiona među mladim osobama ali i propitivanje načina na koji se pojedinačno a i kolektivno sjećamo pomenutih dešavanja i na koji način obilježavamo mjesta stradanja. Osim toga upoznavanje, druženje i povezivanje mladih je bitan aspekt ovog događaja. Šestodnevni program kroz pomenute teme realizovati ćemo posjetama mjesta stradanja ali i kroz interaktive razgovore sa aktivistima/kinjama iz naše zemlje i regiona.

Lokacija : Kozarac, Prijedor, BiH.

Period: Od 28. juna do 03. jula  2019. godine.

Prijave za učešće slati do 15. juna 2019. godine na mail: kampkozarac2019@gmail.com

Prijavljenim učesnicima/ama koji budu primljeni na ovogodišnji kamp će biti poslani dnevni red i sve logističko- tehničke informacije do 20. juna 2018. godine. Smještaj, putni troškovi i hrana su obezbjeđeni od strane organizatora.

Prijave učesnika/ca koji/e su već učestvovali/e na ovom kampu neće biti uzete u razmatranje!

Srdačan pozdrav, očekujemo vaše prijave!

Prijavni obrazac možete preuzeti na ovom LINKU.

U periodu od 01.01.2017 do 01.01.2019 Inicijativa mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini je
vršila monitoring govora mržnje na sljedećim portalima: Klix.ba, Nezavisne novine, Radio Sarajevo,
Večernji list, Dnevni list, Dnevnik.ba, Depo.ba, Pale.live, Buka, Bišćani.net, Kameleon, Poskok.info.
Monitoring su radili mladi ljudi iz različitih zajednica unutar BiH. Projekat pod nazivom Recognise
hate speech je imao za ciljeve ukazivanje na utjecaj govora mržnje, edukaciju mladih ljudi i suzbijanje
govora mržnje na socijalnim mrežama, online novinama i sličnim medijima. Predstavljamo Vam rad naših
aktivista u 2018 godini u mjesecima august, septembar, oktobar, novembar i decembar. Projekat je
finansiran od strane Civil Rights Defenders (CRD BiH).

Izvještaj možete pogledati na ovom linku.

Timeframe of assignment           May – September 2019

Deadline for offers:                       2 May 2019
Location:                                            Sarajevo, BiH
Language requirements:             English; BCS is an asset
Duration of assignment:              ca. 30 days

Background

YIHR BiH empowers young people to take part on socio-political developments, educates them to think critically and to get actively engaged in social changes. In addition to that YIHR BiH builds new connections between young people in BiH but also in the region, paying special attention to the inclusion of divided communities and encourages regional co-operation of young people from different countries of the former Yugoslavia.

In the past YIHR BiH has been focused on thematic areas such as transitional justice, grassroots activism, rule of law&democracy, exchange&regional cooperaiton. In view od regional but also developments in Bosnia and Herzegovina context and having in mind YIHR BiH’s recent leadership transition , YIHR Bih wants to develop a new startegic vision.

Scope and objectives of the assignment

The scope and focus of the assignment is to strengthen the work of YIHR BiH by providing strategic and facilitation support towards the development of an organisational strategy (for the next 3 years), accompanied by an implementation plan.

The strategy development process needs to

 

The strategy should:

 • Be based on a context analysis in relation to YIHR’s potential and positioning, as well as on in-depth consultations with key stakeholders (Board, partners, donors, thematic experts, activists)
 • Provide young activists with opportunities to co-shape YIHR’s future, thereby constantly creating new constituent bases for YIHR’s work
 • Enable YIHR to articulate its long-term strategic vision
 • Define compelling programmatic objectives and identify promising options on how YIHR could deliver on those through its work
 • Provide the YIHR with a solid basis to identify and communicate results and to further strengthen its institutional capacities

Role and responsibilities of the consultant

The consultant(s) in charge has to be able to facilitate the process of developing a strategy while using all of the ‘in-house’ knowledge and resources. The strategy will be developed with intensive communication and feedback from the YIHR BiH team.

To achieve the objectives outlined above, the consultant is expected to:

 • Lead on a context and stakeholder analysis
 • undertake a context analysis that is tailored to YIHR BiH’s positioning and needs
 • Engage YIHRs Board and youth activists and provide them with opportunities to share inputs
 • Consult key external stakeholders and gather their feedback on YIHR’s positioning, track record and potential
 • Facilitate strategy development discussions with YIHR’s team
 • Feedback the outcomes of the context and stakeholder analysis and help YIHR BiH think through concrete strategic implications and options
 • Facilitate strategy development sessions (including through team workshops/retreats)
 • Help YIHR BiH review its vision and mission and developing a shared understanding of what the organization wants to be in three years;
 • Support the drafting and finalization of a strategic plan and implementation plan
 • Assist YIHR BiH develop an action plan, mapping out the different steps, outcomes and results in view of this vision.
 • Based on feedback received, draft the final strategy and implementation plan
 • Share (concrete and actionable) final recommendations for the implementation of the strategy

Two workshops will be foreseen, the first one would be held in June after which a first draft is being produced by end of July. The second strategic workshop would be held beginning of September to discuss findings of the draft strategy and after which the strategy will be finalized as well as an implementation plan developed.

Timelines and location

This assignment is expected to include approximatively 30 days of work. This assignment will need to include both face-to-face work with YIHR staff and relevant stakeholders as well as remote support (feedback and drafting support). The overall assignment is foreseen to take place between May and September 2019.

Qualifications

 • In depth experience (minimum 7 years) and proven track record in strategy development
 • Demonstrated experience in facilitating organisational change as an external advisor
 • Experience in program management and programming related work
 • Excellent analytical and drafting skills in English
 • Strong facilitation skills
 • Familiarity and understanding of the BiH context.

 

Assets

 • Fluency in BCS will be considered an asset.
 • Familiarity with YIHR’s field of work (Dealing with the Past, human rights advocacy, youth activism)

 

Application process

If you are interested in this assignment, your application needs to include a CV; a cover letter outlining your relevant skills and experiences, proposed methodology and financial offer. The candidates should also provide the contact details of two references/previous clients who are able to comment on your strategic development capacities.

 

Please submit your proposal by 2 May 2019 to prijave@yihr.org with the subject line: Proposal strategy development and First Name and Last Name. 

 

Na današnji dan, 5. aprila 1992. godine počela je najduža opsada u modernoj historiji.

Nakon zasjedanja Skupštine SRBiH 14. oktobra 1991. godine, uslijedila su nestabilna vremena za građane. Smjenjivale su se prijetnje, incidenti pa i ubistva građana.  Jugoslovenska narodna armija se pod izlikom vojnih vježbi i “zaštite” grada ukopavala na brdima koja okružuju Sarajevo. Nakon referenduma za nezavisnost Bosne i Hercegovine uslijedile su barikade. Građani Sarajeva i Bosne i Hercegovine, čiji su gradovi poput Bosanskog Broda, Bijeljine, Zvornika i ostalih već bili napadnuti, su protestima pokušali zaustaviti tamne oblake agresije koji su se nadvijali nad olimpijskim gradom. Preko 100 hiljada ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine su 5. aprila masovno izašli na proteste koji su završili u krvi. Posljednji pokušaj građana da spriječe rat zaustavljeni su hicima članova paravojnih formacija Srpske Demokratske Stranke koji su pucali po nenaoružanim civilima. Taj dan pale su i prve žrtve opsade. Ubijene su Suada Dilberović i Olga Sučić.

Isti dan, paravojne formacije SDS-a su napale i zauzele školu Ministarstva unutrašnjih poslova RBiH na Vracama.

Neselektivno granatiranje i razaranje stambenih, kulturnih i sakralnih objekata kao i teroriziranje građana Sarajeva je počelo.

Olimpijski grad, evropski Jerusalem, šeher Sarajevo je bilo okruženo 1425 dana, tokom kojih je grad pretrpio urbicid, kulturocid i ogromna razaranja. Ubijen je 11451 građanin Sarajeva, od čega 1601 dijete. Ranjeno je preko 50 hiljada Sarajlija.

Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju je za teroriziranje, udruženi zločinački poduhvat i druge zločine nad građanima opkoljenog Sarajeva osudio Stanislava Galića, Dragomira Miloševića, Momčila Perišića i Radovana Karadžića.

Prije 27 godina, Sarajlije je jedan fašizam spriječio da u miru dočekaju Dan oslobođenja grada od fašizma u Drugom svjetskom ratu.

27 godina poslije krvavih događaja, mi smo tu.

Mi pamtimo i želimo da Sarajevo i mi krenemo iz pepela. Iz tame fašizma, nacionalizma, korupcije, sive i crne ekonomije, letargije mladih ljudi.

Želimo da mi, mladi ljudi, povedemo ovaj grad u svijetlu budućnost. Budućnost koja će pružiti mladim ljudima motiv da ostanu ovdje i da, zarad onih 1601 mladih kojih više nema i svih žrtava fašizma, svojim učenjem, radom i trudom, stanemo na put svim današnjim  oblicima fašizma i zlih duhova prošlosti.

Da krenemo naprijed.

Naš put počinje sutra u 12 sati kod Sebilja.

Pridružite nam se.

Fuad Avdagić,
Inicijativa mladih za ljudska prava BiH

 Photo:Fabio D.

Dana 26. 10. 2009. godine, suđenje Radovanu Karadžiću službeno je započelo pred Međunarodnim krivičnim sudom za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji (ICTY). Bivši predsjednik Republike Srpske i vrhovni zapovjednik Vojske Republike Srpske uhapšen je 21.7. 2008. godine u Beogradu, gdje se krio i  radio pod imenom Dragan Dabić, te je prebačen u ICTY. Optužbe uključuju genocid, zločine protiv čovječnosti i teške povrede Ženevske konvencije i kaznena djela protiv rata i običajnog prava u Bosni i Hercegovini za razdoblje od 1992. do 1995.

Iako se sudski postupak protiv Radovana Karadžića svakako može smatrati historijskim, on ima i gorak okus zbog toga što je od početka suđenja prošlo skoro 10 godina. Suđenje Karadžiću je važano jer je to možda posljednja prilika da se zakonski utvrde činjenice regionalnog konteksta rata u Bosni i Hercegovini, posebno ideološke, vojne i političke uloge Srbije. Upravo to nije bilo moguće zbog nedostatka krivnje u slučaju Miloševića, čije je suđenje prerano završilo zbog njegove smrti.

Karadžić je u martu 2016. prvostepenom presudom osuđen na 40 godina zatvora, nakon što je proglašen krivim za genocid u Srebrenici, progon Bošnjaka i Hrvata širom BiH, terorisanje stanovništva Sarajeva dugotrajnim granatiranjem i snajperisanjem te uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce.

Presudom je oslobođen krivice za genocid u sedam bh. općina počinjen 1992. godine.

Žalba tužilaca bazira se na četiri stavke. Prvi dio tužilačke žalbe odnosi se na dužinu kazne, gdje je navedeno da bi Karadžić trebao dobiti doživotnu kaznu za svaki od tri udružena zločinačka poduhvata (UZP) u kojima je učestvovao – za genocid u Srebrenici, terorisanje civila Sarajeva i progone u 20 bh. općina.

Karadžić  i njegov pravni savjetnik Peter Robinson podnijeli su žalbu po šest osnova, a sam Karadžić, iznoseći ovu žalbu, izrazio je uvjerenje da će presuda kojom je osuđen na 40 godina zatvora za genocid i ratne zločine u BiH “apsolutno i odmah pasti”.

 

Prvi žalbeni osnov Karadžića i njegovog advokata, iznesen na preko 100 stranica, odnosio se na navode kako je postupak bio “nepošten”.

Danas je drugostepenom presudom Radovan Karadžić osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Drugostepenom presudom žalbeno vijeće je potvrdilo prvostepenu presudu prema kojima je Karadžić kriv za sveobuhvatni udruženi zločinački poduhvat, udruženi zločinački poduhvat za Sarajevo i Srebrenicu te uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce. Današnjom presudom potvrđena je krivica Karadžića za genocid u Srebrenici .

Politika ili politike, koliko god se opirale neće moći ignorisati utvrđene historijske činjenice. Međunarodni krivični sud može pridonijeti dijalogu o historiji regije u kojoj je došlo do kršenja međunarodnog humanitarnog prava. Također može odrediti individualnu krivicu i odgovornost u konkretnom pojedinačnom slučaju. Rad ICTY-a, i to treba imati na umu, je od početka bio  ograničen, vremenski i finansijski.  A to znači da je postizanje pravde uvijek ovisilo o političkoj volji i financijskim resursima država donatora. Međutim, sam ICTY nije nikad mogao pružiti potpunu pravdu.

Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH smatra  da je utvrđivanje činjenica bitan korak ka zaustavljanju falsifikovanja historije i put ka društvenom i političkom suočavanju i priznanju zločina koji su se desili. Iako presude donose bar dio satisfakcije žrtvama i porodicama žrtava, pred nama ostaje još dug put suočavanja sa prošlošću koji je krucijalni faktor za stabilnost u regiji.

1943.– Ratni zločin u Višegradu

1992.– Ratni zločin u Višegradu

2019…

U jeku okupljanja četničkog Ravnogorskog pokreta koji se odigrao u nedjelju u Višegradu kako bi odali počast Draži Mihailoviću, osuđenom ratnom zločincu pod čijim su zapovjedništvom u Drugom svjetskom ratu počinjeni progoni i pokolji nekoliko hiljada ljudi te unatoč apelu povratničkog stanovništva u Višegradu da su pod istim četničkim obilježjima i ideologijom počinjeni brojni ratni zločini nad nevinim stanovništvom u Višegradu 1992. godine nema reakcije institucija BiH. Naime, u BiH ne postoji zakon koji bi zabranio veličanje fašističkih ideologija. U Parlamentarnoj Skupštini BiH je bilo nekoliko pokušaja usvajanja nacrta Zakona o zabrani svih fašističkih i neofašističkih organizacija i uporabi njihovih simbola u BiH, ali na kraju nije bilo saglasnosti o tome koje su organizacije i pokreti okarakterisani kao fašistički stoga nema ni sankcija za ovakve događaje.

Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH postavlja pitanje kako događaj koji se desio 10.03.2019. i koji se obilježava svake godine, a kojim daje kolektivna podrška četničkim, zločinačkim, fašističkim postupcima i ideologijama odvija bez zakonskih posljedica. Bosanskohercegovačkom pravnom sistemu je pod hitno potreban zakon koji bi zabranio djelovanje svih organizacija koje u okviru svog programa imaju fašističku i neofašističku ideologiju. Okupljanje koje se desilo i dešava svake godine u Višegradu, te slična njima moraju biti shvaćena kao promocija fašističkih ideologija koje su nedopustive i loš primjer budućim generacijama građana i građanki Bosne i Hercegovine. Smatramo da je nedopustivo ne reagovati na ovakva dešavanja i razočaravajuće da vladajuće institucije ništa ne poduzimaju u smjeru zakonske regulacije i sankcionisanja istih.

Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH oštro osuđuje ovakav čin obilježavanja i odavanja počasti osuđenom ratnom zločincu Draži Mihajloviću, te zahtijeva brzo djelovanje i donošenje zakona o zabrani djelovanja ovakvih organizacija i pokreta.

Date of training: March 2019

Deadline for offers:  24th February 2019
Location: Sarajevo, BiH
Language requirements: English; BCS is an asset
Duration of assignment: ca. 8 days (2 preparation-design of training, 3 days training in Sarajevo, 1 day final reporting and 2 days of post mentoring)

Budget: The maximum amount of budget foreseen for this training is 5.000,00 BAM gross (this includes daily fees, travel and accommodation).

 

Background

YIHR BiH empowers young people to take part on socio-political developments, educates them to think critically and to get actively engaged in social changes. In addition to that YIHR BiH builds new connections between young people in BiH but also in the region, paying special attention to the inclusion of divided communities and encourages regional co-operation of young people from different countries of the former Yugoslavia.

Due to the increase of projects YIHRBH is looking for a qualified trainer to provide external support to its staff with a specific focus on project cycle management skills.

Objectives and scope of the assignment

YIHRBiH is looking for an experienced trainer who has experience in project cycle management training with the goal to increase the YIHRBiH staff’s capacity in project development and project implementation.

The training aims to provide YIHRBiH staff with a complete set of competencies, techniques, tools and good practices for managing all project life-cycle phases: project identification, preparation, implementation/monitoring and evaluation but also financial plan and budget monitoring.

 

We are looking for a specialist who understands the local context but also the donor requirements in the local context. The support will be provided in the form of a three-day training, coaching and tool development. The number of foreseen participants at the training will be 7 staff members.

Role and tasks of the expert

In order to achieve these objectives, YIHR expects the consultantto:

 1. Design a tailored PCM training
 • Role: review relevant YIHRBiH project documentation and consult YIHRBiH’s team to identify individual PCM needs and expectations
 • Deliverable: Development of a detailed training agenda for discussion with YIHRBiH’s leadership which will include the following phases:
  • project identification, preparation, implementation/monitoring and evaluation but also financial plan and budget monitoring. (2 days)
 1. Deliver a tailored face-to-face training with the YIHRBiH team
 • Role: Facilitate an interactive training to the YIHRBiH team(3 days)
 1. Deliver a training report
 • Deliverables: Based on the insights gained through the delivery of the training, the expert is expected to share a brief training report, outlining specific findings and actionable recommendations on where and how to further strengthen internal project management capacities. (1 day)
 1. Provide mentoring/coaching support
 • Role: Following the delivery of the training, the expert is expected to remain available to provide up to 2 days of coaching support to YIHRBiH’s team members. This will include comments and suggestions to designed project proposals/project implementation. (2 days)

Timelines and location

This assignment is expected to require8consultancy days (design: 2 days; delivery: 3 days, training report: 1 day and mentoring: 2days). The Project cycle management training should take place in March in Sarajevo while the mentoring support is expected to be provided mainly between March and April/May 2019.

Qualifications

 • In depth experience (minimum 10 years) and proven track record in project management
 • Proven track record in capacity-building and knowledge transfer
 • Experience with participatory methods
 • Excellent facilitation and mentoring/coaching skills
 • Excellent command of English language
 • Familiarity with and ability to explainlogical framework approach

Assets

 • Fluency in BCS will be considered an asset
 • Familiarity with YIHR’s field of work
 • Familiarity and understanding of the BiH context

 

Application process

If you are interested in this assignment, your application needs to includeaCV; a cover letter  outlining your  relevant skills and experiences, proposed methodology and financial offer (including fees, travel and accommodation). The candidates should also provide the contact details of two references/previous clients who are able to comment on your ability to strengthen PCM capacities.

 

Please submit your proposal by 24th February 2019 to prijave@yihr.org with the subject line: Proposal PCM training and First Name and Last Name.