10. decembra 2018. godine povodom obilježavanja Dana ljudskih prava i 70 godina od potpisivanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Inicijativa mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini organizovala je panel diskusiju na temu “Da li se mladi i politika razumiju?” s ciljem otvaranja dijaloga o učešću mladih u Bosni i Hercegovini u političkim procesima, te odnos politike prema mladim ljudima. Diskusija je održana u prostorijama Vijeća mladih Općine Stari Grad Sarajevo.

Panelisti su bili iz tri različite oblasti, a zajednička sfera im je komunikacija i interakcija sa mladima: Mr. Sci. Amer Osmić sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Maja Gasal-Vražalica koja je bivša zastupnica u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, i Adnan Hamidović Frenkie koji je dugogodišnji društveni aktivista i poznati muzičar. Moderator je bio Muhamed Tucaković, programski asistent u Inicijativi mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini i student Političkih nauka na Univerzitetu u Sarajevu.

Na panelu se govorilo prije svega o političkoj pismenosti mladih, što je predstavljeno kroz istraživanje koje je sproveo Amer Osmić i to je poslužilo kao osnov za daljnju diskusiju među panelistima ali i publikom. Maja Gasal-Vražalica je predstavila svoje iskustvo iz političkog angažmana i rada u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i koji su institucionalni problemi kada je u pitanju sprovođenje politika prema mladim ljudima i njihovim potrebama. Adnan Hamidović Frenkie je podijelio svoja iskustva prije svega kroz muzički angažman, aktivizam, podizanje svijesti o društvenim problemima ali i samom artikulisanju tih problema u javnom prostoru, te kako to utiče na mlade i njihov angažman u društvu. Također se dotakao i direktnog rada sa mladima kroz radionice i druge vrste edukacija. Nakon toga su uslijedila pitanja koja su bila raznolika, od uloge formalnog obrazovanja u političkom djelovanju mladih do direktnog uključenja mladih u rad političkih stranaka. Cijela diskusija je protekla u interaktivnoj atmosferi i uspješno je prenijela poruku mladim ljudima da njihovo učešće u političkom odlučivanju je ključno za ostvarivanje prava mladih u Bosni i Hercegovini.