Kota u geografiji predstavlja visinsku tačku, u ratu mjesto sukoba, a u žargonu lokaciju koja je idealna za obavljanje nelegalnih stvari — zbog svoje napuštenosti, neiskorištenosti i zabačenosti. Dobra kota je uvijek dovoljno daleko od pogleda ljudi i policije, i dovoljno zapuštena da bi je bilo moguće koristiti na neki drugi način.

Sarajevo, zbog manjka brige i upotrebe javnog prostora, obiluje dobrim kotama.

Projekat ima za cilj oživjeti takva mjesta, integrišući umjetnost u njihov sastavni dio.  Dobre kote “putovat” će kroz grad, gdje će uvijek na novoj lokaciji integrisati umjetničku postavku (fotografije, slike, poeziju, prozu, instalacije, skulpture, video-art) u napušteni prostor, prostor koji će zatim i djelomično renovirati i oživjeti organizujući unutar njega zajedničke radne akcije.

Umjetničke postavke bit će postavljene ali i ostavljene unutar prostora, budući da je planirano praćenje odnosa umjetničkih djela sa javnim prostorom i građanima, te ćemo postavku redovno obilaziti, fotografirati i bilježiti bilo kakve izmjene (podržavamo krađu umjetničkih djela, te bilo kakav odgovor građana na umjetnost). Na kraju ovog procesa istraživanje će biti pretvoreno u naučni rad i postati dostupno javnosti.

Krajnji cilj projekta bila bi integracija umjetnosti u svakodnevni život građana, deelitizacija umjetničkih postavki i transformacija prethodno neiskorištenog javnog prostora, čiju ćemo buduću upotrebu ispitati zajedno sa stanarima dijela grada u kojem se nalazi kota, te putem peticija i molbi insistirati od nadležnih vlasti da se uloži u njegovu reparaciju i ponovnu upotrebu.

Takođe, sastavni dio ovog poduhvata čini i projekat “Kroz zid” koji prikuplja fotografije zidova unutar Sarajeva, zidova koji govore o ljudima, njihovim porukama, brigama, radostima, humoru, ukusima, mržnjama, granicama koje stvaraju i svakodnevnici njihovog života u gradu. Nakon avršetka konkursa fotografije, radovi će biti izloženi unutar javnog prostora, a potom i pretvoreni u alternativnu mapu Sarajeva.

Web-platforma Dobre Kote nastala je u sklopu projekta YouthLINC (Linking Innovators Who Network for Change) koji implementira Inicijativa mladih za ljudska prava u BIH (YIHR BH) u partnerstvu sa Mrežom Internews. Projekat YouthLINC Podržava grupu mladih ljudi od 18 do 24 godine, koji dolaze iz šest različitih zemalja Balkana (BiH, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Crna Gora i Srbija) koji stvarajući socijalne platforme na internetu promoviraju javni dijalog,  pronalazak sličnosti u različitim zemljama i rješavanja problema kako u lokalnoj zajednici, tako i u regionu.

Video sa izložbe i atmosfera sa petka na koti  u nastavku.

Više informacija na DobreKote