U periodu od 16.03. do 20.03.2016. godine u Mostaru je održan Drugi regionalni seminar za nastavnike i profesore iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije i Hrvatske. Učešće na seminaru je uzelo 80 nastavnika i profesora iz navedenih zemalja.

U toku seminara učesnici su prisustvovali otvaranju izložbe Anne Frank ‘Historija, Istorija, Povijest za danas’, te im je predstavljena metodologija vršnjačke edukacije u okviru izložbe. Učesnicima je također predstavljena i metodologija Kuće Anne Frank pod nazivom ‘Memory Walk’ koju će učesnici moći koristiti kao inovativni pristup obrazovanju o kulturi sjećanja i memoralizaciji. Pored navedenog, predstavljeni su i nastavni planovi sa temama koje se odnose na historiju Jugoslavije nakon 1945. godine, uključujući i teme savremene historije nakon raspada Jugoslavije.

Organizatori naznačenog seminara su bili Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH, Kuća Anne Frank i fondacija Humanost u akciji BiH.

Poslije seminara koji su organizovani u Zagrebu i Mostaru, naredni seminar će se održati u Beogradu u periodu od 20.04. do 24.04.2016. godine. Seminar u Beogradu će ujedno biti i posljednji seminar u okviru projekta ‘Historija, Istorija, Povijest – Lessons for Today’.