U Sarajevo su stigli naši_e aktivisti_ce da bi prisustvovali ovogodišnjem teatarskom festivalu MESS. Njihovo učešće na ovogodišnjem jubilarnom 55. MESS festivalu počelo je prisustvom na predstavi ‘Brašno u venama’.

To je pozorišni komad o porodici koju je rat rasuo po svijetu, a koja se poslije više od 20 godina susreće u jednom gradu, u jednom stanu, u jednoj noći. Sve se promijenilo: grad, država, stanovništvo, etnička slika, ulice, lica, ali su ostale traume koje ni protok vremena, ni promjena prostora ne mogu izbrisati. One su postale pogled na svijet, način razmišljanja, obrazac ponašanja.

Autor teksta Brašno u venama, Igor Štiks: “Prošlost je kao bumerang, uvijek se vraća. Moramo naučiti uhvatiti taj bumerang prije nego nas ponovo povrijedi, ne da bismo ga odbacili i zaboravili, već da bismo spriječili da nam osakati budućnost.” 

U sklopu ovogodišnjeg MESS festivala, mladi iz Glamoča, Gradačca, Banja Luke, Mostara, Ugljevika, Tešnja, Doboja, Livna, , Nevesinja i Domaljevca su imali priliku da prisustvuju predstavama u Narodnom pozorištu, Sarajevskom ratnom teatru i Kamernom teatru.

U sklopu YIHR BIH aktivnosti koje se realizuju na ovom festivalu organizovana je posjeta Historijskom muzeju. Mladi iz cijele Bosne i Hercegovine su imali priliku da vide stalnu postaku ‘Opasada Sarajeva’ kao i novu postvaku 20 godina rada Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Pored toga organizovana je i posjeta Galeriji 11.07.1995.

12096059_459227494257234_2892240386625712295_n       12074793_459227470923903_2530314827431816960_n12096513_459227477590569_6956235482613351107_n

Inicijativa mladih za ljudska prava YIHR BIH kroz ove aktivnosti radi na širenju svoje aktivističke mreže i stvaranju novih veza sa mladima iz gradova koji do sada nisu imali priliku da budu dio Inicijativinih programa.