Nakon uspješnog prikazivanja izložbe “Anne Frank – Historija, Istorija, Povijest za danas” u Mostaru, Sarajevu i Banja Luci, 12.10.2016. godine naznačena izložba je otvorena i u Maglaju.

Izložba ”Anne Frank – Historija, Istorija, Povijest za danas” na trideset i dva panela donosi brojne detalje iz života židovske djevojčice i njezine porodice sa kraja Drugog svjetskog rata, ali i aktualizira pitanje ponovne pojave nacističke ideologije u savremenom svijetu.

Izložba je upotpunjena sa sedam lokalnih panela koji govore o historiji Bosne i Hercegovine u toku i nakon Drugog Svjetskog rata do danas, a koje su izradili eksperti iz Bosne i Hercegovine u okviru projekta “Historija, Istorija, Povijest – Lessons for Today” koji implementira Kuća Anne Frank u saradnji sa lokalnim partnerskim organizacijama iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Makedonije.

Posjetioce će kroz izložbu voditi posebno obučeni učenici, odnosno vršnjački edukatori. Vršnjački edukatori su obučeni da posjetioce i učenike iz svoje i drugih škola provode kroz izložbu, prenoseći im znanja koja su stekli o temama koje obrađuje kompletna izložba. U Maglaju, vršnjački edukatori su učenici iz Gimnazije “Edhem Mulabdić”.

Ulaz je besplatan, a izložba će biti otvorena do 28.10.2016. godine, radnim danima u periodu od 07:00 sati do 17:00 sati u Gradskoj biblioteci u Maglaju. Izložba će, nakon Maglaja, biti prikazana i u drugim gradovima u Bosne i Hercegovine.

Organizatori izložbe su Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH, Fondacija Humanost u akciji BiH, Kuća Anne Frank. Izradu izložbe Anne Frank ”Historija, Istorija, Povijest za danas” finansirala je Evropska unija, a prikazivanje izložbe u Maglaju omogućeno je uz podršku Fondacije Konrad Adenauer – Predstavništvo u BiH.

15