Sarajevski ured Inicijative mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine (YIHRBH) otvoren je 2006. godine, s namjerom da se nastave razvijati programi Inicijative na promociji i zaštiti građanskih prava, globalno i lokalno.

YIHRBH su ustanovili mladi Bosne i Hercegovine, kako bi se uključili u procese demokratizacije društva i jačanje vladavine zakona kroz suočavanje sa prošlošću, te uspostavljanje novih, progresivnih kontakata u postkonfliktnom regionu bivše Jugoslavije.

Svojim aktivnostima, YIHRBH povezuje mlade ljude iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, i oba entiteta. Zajednički se radi na upoznavanju sa činjenicama o ratnim zločinima u Bosni i Hercegovini i regionu, i pomaže mladim ljudima u suočavanju s prošlošću. Istovremeno, YIHRBH ponovo uspostavlja dijalog i kontakte među mladima, prekinute ratom, kako bi se prekinula ćutnja nametnuta od roditelja i društva.

Drugo veoma važno polje djelovanja je razvijanje programskih aktivnosti za mlade, u sljedećim oblastima: ljudska prava, jačanje, samoodrživost i povezivanje partnerskih organizacija za stvaranje jačih veza među mladima regiona, te unaprjeđenje dijaloga i saradnje među mladim ljudima iz različitih etničkih grupa u podijeljenim zajednicama i gradovima Bosne i Hercegovine.

Na ovaj način, YIHR BIH razvija aktivnosti na kojima radi od osnivanja – povezujući ljude koji su preživjeli toture i organizacije preživjelih, sa mladima iz Srbije, Crne Gore i Kosova, kako bi se obnovilo povjerenje i promoviralo pričanje istine kao modela tranzicijske pravde.

Inicijativa uči mlade ljude da razmišljaju kritički o društvu i da se aktivno uključe u njegovo mijenjanje. Gradi nove veze među mladima u Bosni i Hercegovini, pogotovo u podijeljenim zajednicama, i ohrabruje usvajanje evropskih vrijednosti na Zapadnom Balkanu kroz regionalnu saradnju mladih iz zemalja bivše Jugoslavije.

Inicijativa podržava i ohrabruje mlade ljude Bosne i Hercegovine u promoviranju društvene i političke akcije u vezi za njih važnih tema. To uključuje unapređenje kulture sjećanja na rat u Bosni i Hercegovini (1992.-1995.), zagovaranje zaštite ljudskih prava, prava manjina, promocija tema važnih za proces EU integracija i demokratizacije Zapadnog Balkana.

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) postoji od 2003., kao regionalna organizacija aktivna u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu, Crnoj Gori i Srbiji. Osnovali su je mladi ljudi iz ovih zemalja, da bi učestvovali u demokratizaciji društva, jačali vladavinu prava u procesu suočavanja sa prošlošću i gradili nove veze u regionu bivše Jugoslavije.  YIHR ured u Sarajevu otvoren je 2006.,  a krajem 2009., Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR BIH) je pre-registrirana iz predstavništva regionalne Inicijative mladih za ljudska prava, u zasebnu, neovisnu bh. organizaciju. Ovaj status omogućio je organizaciji širenje saradnje na svim nivoima, od državnih institucija i poslovnih društava, do raznih ličnosti javnog života u zemlji. Osim toga, stimulirao je regionalnu saradnju sa YIHR uredima u Hrvatskoj, Kosovu, Crnoj Gori i Srbiji, i svim drugim organizacijama s kojima dijeli iste vrijednosti.

Youtube: Inicijativa mladih za ljudska prava YIHR

Godine 2014., Inicijativa je proširila je svoje djelovanje na nove načine učešća mladih u reformama i promjenama političke strukture u zemlji. YIHRBH aktivisti organizirali su brojne zagovaračke događaje, producirali dokumentarne zapise, pisali eseje i članke, organizirali javne skupove sa visoko-pozicioniranim članovima i članicama političkih partija, predstavnicima institucija i međunarodne zajednice.

Video YIHR BIH

Tri stuba Inicijative: Svaka YIHRBH aktivnost nastoji da: (1) motivira mlade ljude i nove aktiviste da bi se kreirala mreža informiranih i zainteresiranih mladih aktivista koji su spremni donijeti promjene u bh. društvo; (2) omogući mladima neformalnu edukaciju, nudeći im informacije o dugom nizu tema važnih za njihov razvoj u odgovorne građanke i građane, što je krucijalno za preispitivanje ustaljenih narativa i razvijanje kritičkog mišljenja o svim temama važnim za budućnost generacija mladih ljudi; (3) olakša suočavanje s prošlošću promoviranjem tranzicijske pravde, kao mehanizma iscjeljenja podijeljenog društva Bosne i Hercegovine. Ova tri stuba djelovanja Inicijative se kroz naše aktivnosti prepliću, pa najmanje dva, ako ne i sva tri, imamo u svakom novom projektu koji se razvije u Inicijativi.

Naše veze i mreže

YIHRBH aktivistička mreža / oko 2.200 mladih ljudi Bosne i Hercegovine

Regionalna Inicijativa mladih / YIHR uredi u Zagrebu, Prištini, Podgorici i Beogradu

Mreža za izgradnju mira

Mreža organizacija civilnog društva u sektoru pravde

Koalicija Jednakost

Koalicija protiv govora mržnje i zločina mržnje

Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine

EGAM / European Grassroots Antiracist Movement