Alma Mašić, direktorica Incijative mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine, aktivistica iz Zenice, humanitarna radnica u ratu i poslijeratnom periodu (IRC, Freedom House, ICMP, Ministarstvo vanjskih poslova Danske). Studirala na University of York (UK), Trinity College i University of Delaware (USA), teme: razrješenje i prevencija konflikta, poslovni menadžment i administracija, te  društvene nauke i strani jezici. Posjeduje ogromno znanje o razvoju civilnog društva i primjeni demokratije u regiji Balkana, pogotovo u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Kosovu, Makedoniji i Albaniji, kao i dugogodišnje iskustvo rada u podijeljenim zajednicama, sa civilnim žrtvama rata i mladima.

alma@yihr.org

 

Dinko Sijerčić, koordinator programa, prije nego se pridružio Inicijativi, vodio je projekte: Primarna zdravstvena zaštita na Balkanu (2007. – 2009.), u saradnji sa Quince University, Kingston (Kanada); Razvoj zajednice, za Handicap International (2005.-2007.); Mladi protiv rata, u saradnji sa Ambasadom Holandije, te Demokratizacija umjetnosti, u saradnji sa Ambasadom SAD-a u Sarajevu. (1999.-2002.);

dinko@yihr.org

 

Irena Hasić, koordinatorica administracije i finansija, studira finansijsku reviziju i oporezivanje na master studiju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Diplomirala je sociologiju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i bila gostujuća studentica na Bečkom univerzitetu. Govori engleski, švedski i njemački. Takođe, ima iskustvo u istraživanju, publiciranju, te pružanju psiho-socijalne  podrške ženama u sigurnim kućama.

irena@yihr.org

 

Aldijana Okerić, koordinatorica Ljetne škole građanskih  sloboda i aktivizma, studentica završne godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, gostujuća studentica na Masaryk University Faculty of Law u Brnu (Češka). U okviru svojih odgovornosti u Inicijativi, educira mlađe kolegice i kolege, predstavlja organizaciju u medijskim nastupima, te učestvuje u kreiranju akcija i aktivnosti širom zemlje. Prisutna je i u oblastima reforme pravosuđa, kroz projekat „Mladi za pravdu“,  ustavnih reformi kao članica Kontakt grupe za ustavne reforme.  2010. godine nagrađena je kao autorica najbolje „Pravo ljudski“ fotografije. Zanimaju je tranzicijska pravda, memorijali i ulična umjetnost.

aldijana@yihr.org

 

Rasim Ibrahimagić, projektni koordinator, je od decembra 2011. godine aktivista Inicijative. Od  2014. godine učestvuje u organizaciji i realizaciji projekata iz programskih oblasti tranziciona pravda i vladavina prava kao projektni koordinator, ukljućujući: Građanska inicijativa kao mehanizam neposredne demokratije, Human Rights Delegation in BiH, Škola drugačijih sjećanja i druge. Od 2016. godine je zadužen za Regionalni program razmjene, Political Youth Network i regionalnu saradnju unutar YIHR mreže. Volontirao je u Sarajevskom otvorenom centru na poslovima koordinacije Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH i autor je nekoliko članaka iz oblasti evropskih integracija. Student je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli u statusu imatrikulacije, a tokom redovnog studija se istakao u studentskom aktivizmu, te je u jednom mandatu bio član Senata Univerziteta u Tuzli.

rasim@yihr.org

 

Melisa Karadža, koordinatorica i asistentica na projektima i u finansijama. Diplomirala novinarstvo i odnose s javnošću na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. U široki spektar njenih zadataka, ubraja se razvijanje novih projektnih ideja i strategija, implementacija različitih aktivnosti, radionica, treninga i uličnih akcija, pisanje izvještaja, terenski rad u Bosni i Hercegovini i regionu, te koordinacija aktivistica i aktivista.

melisa@yihr.org