Irena Hasić, izvršna direktorica, magistrirala je finansijsku reviziju i oporezivanje na master studiju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Diplomirala je sociologiju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i bila gostujuća studentica na Univerzitetu u Beču. Govori engleski, švedski i njemački jezik. Također, ima iskustvo u istraživanju, publiciranju, te pružanju psiho-socijalne podrške ženama u sigurnim kućama. Imenovana je na mjesto izvršne direktorice u decembru 2017. godine, a prije toga je radila u Inicijativi kao finansijska menadžerica.

irena@yihr.org

Melisa Karadža, financijski asistent i office management,  na projektima i u finansijama. Diplomirala novinarstvo i odnose s javnošću na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. U široki spektar njenih zadataka, ubraja se razvijanje novih projektnih ideja i strategija, implementacija različitih aktivnosti, radionica, treninga i uličnih akcija, pisanje izvještaja, terenski rad u Bosni i Hercegovini i regionu, te koordinacija aktivistica i aktivista.

melisa@yihr.org

Amra Hasanović, programska koordinatorica, apsolventica na master studiju na katedri za Državno i međunarodno javno pravo Univerziteta u Tuzli. Diplomirala je pravo na Pravnom fakultet Univerziteta u Tuzli. Aktivistica u Inicijativi mladih za ljudska prava u BiH je od 2015. godine. Dugo godina djeluje u civilnom sektoru na pitanjima ljudskih prava, izgradnje mira, rodne ravnopravnosti, seksusalnog nasilja, omladinskog rada putem umjetnost i edukacije. Govori njemački i engleski.

amra.hasanovic@yihr.org

Fuad Avdagić, programski koordinator, je apsolvent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Učesnik je više međunarodnih seminara i edukacija iz oblasti krivičnog prava, historije i srodnih društvenih oblasti te je učesnik na više sesija univerzitetske debate. Kao svoja zanimanja ističe ljudska prava, historiju i političke sisteme.

fuad@yihr.org

Muhamed Tucaković, programski asistent, student diplomskog studija Međunarodnih odnosa i diplomatije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevo, dugogodišnji aktivista Inicijative mladih za ljudska prava sa kojom je od 2014. godine učestvovao na velikom broju programa, a od 2018. postaje programski asistent.  Jedan je od osnivača neformalne omladinske grupe Treća Smjena iz Stoca koja se istaknula kulturnim djelovanjem u ovom gradu. Kao svoja zanimanja ističe tranzicijsku pravdu, suočavanje sa prošlošću i jačanje omladinskog aktivizma.

muhamed.tucakovic@yihr.org

Ali Mahmutćehajić. programski asistent, je student na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, smjer za Međunarodne odnose i diplomatiju. Od 2014. godine aktivno učestvuje na gotovo svim programima vezane za rad Inicijative mladih za ljudska prava u BiH. Od 2018. godine postaje programski asistent. Jedan je od osnivača i članova omladinske organizacije Treća Smjena, zastupljena u Stocu koja je imala za cilj kulturno oživjeti grad te doprinijeti razbijanju međunacionalnih tenzija među mladim ljudima. Zanimaju ga tranzicijska pravda, suočavanje sa prošlošću te jačanje i promovisanje omladinskog aktivizma.

ali.mahmutcehajic@yihr.org