Irena Hasić, izvršna direktorica, magistrirala je finansijsku reviziju i oporezivanje na master studiju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Diplomirala je sociologiju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i bila gostujuća studentica na Univerzitetu u Beču. Govori engleski, švedski i njemački jezik. Takođe, ima iskustvo u istraživanju, publiciranju, te pružanju psiho-socijalne podrške ženama u sigurnim kućama. Imenovana je na mjesto izvršne direktorice u decembru 2017. godine, a prije toga je radila u Inicijativi kao finansijska menadžerica.

irena@yihr.org

 

Rasim Ibrahimagić, programski direktor, je od 2011. godine aktivista Inicijative. Od  2014. godine učestvuje u organizaciji i realizaciji projekata iz programskih oblasti tranziciona pravda i vladavina prava kao projektni koordinator, a od 2016. godine je programski koordinator za regionalni program razmjene. Na mjesto programskog direktora je od jula 2017. godine. Osim rada u Inicijativi, volontirao je u Sarajevskom otvorenom centru na poslovima koordinacije Inicijative za monitoring evropskih integracija BiH i autor je nekoliko članaka iz oblasti evropskih integracija. Student je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli u statusu imatrikulacije, a tokom redovnog studija se istakao u studentskom aktivizmu, te je u jednom mandatu bio član Senata Univerziteta u Tuzli.

rasim@yihr.org

 

Aldijana Okerić,  diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu gdje je trenutno studentica drugog ciklusa studija. Bila je gostujuća studentica na Masaryk Univerzitetu u Brnu, Šeška Republika, na prvom i na drugom ciklusu studija. U Inicijativi je najviše radila na programu vladavine prava i izgradnji aktivističke mreže širom zemlje, kroz projekat Mladi za pravdu, Ljetnu školu građanskih sloboda i aktivizma, Kontakt grupu za ustavne reforme itd. Nagrađena je 2010. godine kao autorica najbolje „Pravo ljudski“ fotografije. Zanimaju je tranzicijska pravda, memorijali i ulična umjetnost.

aldijana@yihr.org

 

Melisa Karadža, koordinatorica i asistentica na projektima i u finansijama. Diplomirala novinarstvo i odnose s javnošću na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. U široki spektar njenih zadataka, ubraja se razvijanje novih projektnih ideja i strategija, implementacija različitih aktivnosti, radionica, treninga i uličnih akcija, pisanje izvještaja, terenski rad u Bosni i Hercegovini i regionu, te koordinacija aktivistica i aktivista.

melisa@yihr.org