Inicijativa mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini / YIHR BIH

Mula Mustafe Bašeskije 8/2

71000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

+387 33 860 667

bhoffice@yihr.org

facebook: YIHR BIH

twitter: YIHR BIH

Inicijativu mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine (YIHRBH) ustanovili su mladi ljudi, želeći se tako uključiti u demokratizaciju društva i jačanje vladavine zakona, suočavanjem s prošlošću i uspostavljanjem novih, progresivnih kontakata u postkonfliktnoj Bosni i Hercegovini i regionu bivše Jugoslavije.

Svojim aktivnostima, YIHRBH povezuje mlade ljude iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Zajednički se radi na upoznavanju sa činjenicama o ratnim zločinima u zemlji i regionu, pomažući mladim ljudima u suočavanju s prošlošću. Istovremeno, ponovo se uspostavljaju ratom prekinuti dijalog i kontakti među mladima, kako bi se prekinula ćutnja koju poslije rata nameću roditelji i društvo.

Drugo veoma važno polje djelovanja je razvijanje programskih aktivnosti za mlade, u  oblastima: ljudska prava, jačanje, samoodrživost i povezivanje partnerskih organizacija, kako bi se unaprijedila saradnja među mladim ljudima iz različitih etničkih grupa u podijeljenim zajednicama i gradovima Bosne i Hercegovine, te stvarale jače veze među mladima regiona obnavljanjem povjerenja i pričanjem istine kao modela tranzicijske pravde.

Inicijativa uči mlade da razmišljaju kritički o društvu i da se aktivno uključe u njegovo mijenjanje. To uključuje unapređenje kulture sjećanja na rat u Bosni i Hercegovini (1992.-1995.), zagovaranje zaštite ljudskih prava, prava manjina, promocija tema važnih za proces EU integracija i demokratizacije Zapadnog Balkana.

Godine 2014., Inicijativa je proširila je svoje djelovanje na nove načine učešća mladih u reformama i promjenama političke strukture u zemlji. YIHRBH aktivistice i aktivisti organizirali su brojne zagovaračke događaje, producirali dokumentarne zapise, pisali eseje i članke, organizirali javne skupove sa visoko-pozicioniranim članovima i članicama političkih partija, predstavnicima institucija i međunarodne zajednice.

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) postoji od 2003., kao regionalna organizacija aktivna u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu, Crnoj Gori i Srbiji.  YIHR ured u Sarajevu otvoren je 2006.,  a krajem 2009., Inicijativa mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine (YIHRBIH) je pre-registrirana iz predstavništva regionalne Inicijative mladih za ljudska prava, u zasebnu, neovisnu bh. organizaciju. Ovaj status omogućio je organizaciji širenje saradnje na svim nivoima u zemlji, od državnih institucija i poslovnih društava, do  ličnosti iz javnog života, stimulirao je regionalnu saradnju sa YIHR uredima u Hrvatskoj, Kosovu, Crnoj Gori i Srbiji, i  drugim organizacijama s kojima dijeli iste vrijednosti, te omogućio pozicioniranje YIHRBH na evropskom i globalnom nivou.

Youtube: Inicijativa mladih za ljudska prava YIHR

Tri stuba Inicijative: Svaka YIHRBH aktivnost nastoji da: (1) motivira mlade ljude i nove aktiviste da bi se kreirala mreža informiranih i zainteresiranih mladih aktivista koji su spremni donijeti promjene u bh. društvo; (2) omogući mladima neformalnu edukaciju, nudeći im informacije o dugom nizu tema važnih za njihov razvoj u odgovorne građanke i građane, što je krucijalno za preispitivanje ustaljenih narativa i razvijanje kritičkog mišljenja o svim temama važnim za budućnost generacija mladih ljudi; (3) olakša suočavanje s prošlošću promoviranjem tranzicijske pravde, kao mehanizma iscjeljenja podijeljenog društva Bosne i Hercegovine. Ova tri stuba djelovanja Inicijative se kroz naše aktivnosti prepliću, pa najmanje dva, ako ne i sva tri, imamo u svakom novom projektu koji se razvije u Inicijativi.

Video YIHR BIH

Naše veze i mreže

YIHR BIH aktivistička mreža

Regionalna Inicijativa mladih / YIHR uredi u Zagrebu, Prištini, Podgorici i Beogradu

Mreža za izgradnju mira

Mreža organizacija civilnog društva u sektoru pravde,Mreža pravde

Koalicija Jednakost

Koalicija protiv govora mržnje i zločina mržnje,Diskriminacija

Inicijativa za monitoring EU Integracija BiH

EGAM / European Grassroots Antiracist Movement

French-German Youth Office

Vijeće mladih Općine Stari Grad Sarajevo