Inicijativa mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini (YIHR BH)

poziva  aktiviste i aktivistice da uzmu učešće na

22. SARAJEVO FILM FESTIVALU (SFF)

od 12-og do 20-og augusta 2016. godine

 

Poštovani/e,

Pozivamo vas da učestvujete na pripremi i realizaciji Docucorner-a kao i ostalim aktivnostima koje YIHR BH u saradnji CRS-om i partnerima u sklopu USAID-ovog projekta PRO-Budućnost, organizira sa ciljem upoznavanja i zbližavanja mladih aktivista/ca iz Bosne i Hecegovine.

U sklopu dokumentarnog programa Sarajevo film festivala , koji će biti održan u periodu od 12. do 20. augusta 2016 godine, biti će organiziran Docucorner kao dio oficijelnog djela programa SFF-a. Docucorner je platforma u sklopu SFF-a gdje mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine imaju priliku, gledati dokumentarne filmove i razgovarati sa režiserima prikazanih dokumentarnih filmova u podnevnim sesijama. U sklopu jutarnjih aktivnosti bit će organizirane fakultativne posjete Histrijskom muzeju, Tunelu spasa i slično. Detaljna agenda svih planiranih aktivnosti će biti napravljena nakon što SFF objavi program i termine prikazivanja dokumentarnih filmova, koju ćemo vam pravovremeno dostaviti.

Prijave za učešće možete slati do 31.07.2016. godine (nedelja) na email sffdocucorner2016@gmail.com.

Prijava obavezno mora sadržavati fotografiju u jpg.formatu.

Komisija za odabir učesnika/ca će prispjele prijave pregledati te odabrati učesnike/ce kojima će biti dostavljen dnevni red i sve logističko-tehničke informacije do 08.08.2016. godine.

Tokom vašeg boravka obezbjeđeni su smještaj, hrane, te sredstva za refundaciju putnih troškova.

S poštovanjem,

YIHR BiH i PRO-Budućnost tim

 

Prijava za učešće je dostupna ovdje.