Inicijativa mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini (YIHR BiH) poziva mlade političare i političarke da se prijave za učešće na trodnevnom trening-seminaru na temu zaštite od diskriminacije. Trening-seminar je posebno namijenjen vijećnicima_ama i odbornicima_ama u lokalnim predstavničkim tijelima motivisanim da se pitanjima diskriminacije bave u svojoj lokalnoj zajednici.

Ovaj trening-seminar ima za cilj učesnicima i učesnicama dati potrebne informacije o načinima djelovanja na lokalnom nivou u slučajevima diskriminacije iz perspektive lokalnih političkih predstavnika, te motivisati ih na takvo djelovanje u njihovom budućem političkom radu.

Teme koje će se obrađivati tokom trening-seminara kroz razgovore, predavanja, diskusije i radionice će uključivati zakonski okvir u oblasti diskriminacije u BiH i ulogu lokalne zajednice, mehanizme zaštite od diskriminacije i institucije od značaja, obrađivanje konkretnih i hipotetičkih slučajeva diskriminacije itd.

Uslovi za prijavu na trening seminar je da niste stariji od 35 godina, da imate mandat u nekom od lokalnih predstavničkih tijela u BiH (opštinska/gradska vijeća ili skupštine opština/gradova) ili da na drugi način dokazujete svoje aktivno političko djelovanje u lokalnoj zajednici (posebno u slučaju aplikanata_ica sa područja Grada Mostara zbog neodržavanja lokalnih izbora ili sa područja Brčko Distrikta BiH zbog specifišnosti ustroja lokalne zajednice), te da ste motivisani raditi na rješavanju slučajeva diskriminacije u svojoj lokalnoj zajednici u budućnosti.

Trening-seminar će se održati od 16. do 18. marta 2018. godine u Sarajevu. Događaj će početi u petak naveče (16.3.) i završiti u nedjelju do podne (18.3.). Zainteresovani se mogu prijaviti najkasnije do 4. marta 2018. godine popunjavanjem prijave na linku https://goo.gl/forms/dVHau4L7S8zExXE73. Osim individualnih prijava, organizacije članice regionalne Mreže stranačkih organizacija mladih (Political Youth Network – PYN) sa sjedištem u BiH će moći registrovati najviše po dva svoja predstavnika za učešće na trening-seminaru za šta će organizacije biti direktno kontaktirane.

Smještaj i hrana, kao i refundacija putnih troškova će biti obezbijeđena od strane organizatora. U slučaju da imate dodatnih pitanja, svoje upite možete slati na rasim@yihr.org.

Ovaj trening-seminar će biti realizovan u okviru programa “Jednakost za sve – Koalicija organizacija civilnog društva u borbi protiv diskriminacije”, kroz Program grantova u okviru kojeg Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH provodi projekat Proaktivno protiv diskriminacije. Projekat finansiraju USAID i Fond otvoreno društvo BiH.

Print

yihr logo

PYN_logo