Realizaciju Projekta Prepoznaj govor mržnje na društvenim mrežama i medijma je omogućio Civil Rights Defenders, a provodi se u partnerstvu sa mladim ljudima  koji su iskazali interes da prisustvuju treningu organiziranom od strane  Inicijative mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine (YIHR BIH). Trening je organizovan  za mlade ljude sa područja sedam zajednica u Bosni i Hercegovini.  Obrazovne aktivnosti koje YIHR BIH provodi u partnerstvu sa drugim fondacijama, organizacijama i udruženjima za cilj imaju prije svega podizanje svijesti o bitnosti i značaju određenih tema. Kroz ovakav vid neformalnog  obrazovanja YIHR BIH radi na  izgradnji  kapaciteta mladih ljudi iz različitih oblasti uključujući stručnjake u rad sa mladim ljudima. 

Svjesni činjenice da je govor mržnje  u neposrednoj vezi sa porastom netolerancije i diskriminacije u jednom društvu, a igra i značajnu ulogu u eskalaciji nasilja i zločina iz mržnje, smatramo da je adekvatno definisanje govora mržnje neophodno je za njegovu pravnu regulaciju i sankcionisanje. Preporuke koje se odnose na govor mržnje idu u smjeru uspostave cjelovitog pravnog okvira koji bi se sastojao od odredbi građanskog, krivičnog i upravnog prava o govoru mržnje kako bi se omogućilo državnim i sudskim vlastima da usklade poštivanje slobode izražavanja s poštovanjem ljudskog dostojanstva i zaštite ugleda ili prava drugih.

Brojne definicije, zakonska reguliranost i sudska praksa, lociraju usmjerenost govora mržnje na rasu, seksualnu orijentaciju, religijsku pripadnost, negaciju zločina, afirmaciju totalitarnih doktrina, političku različitost i nacionalizam. Međutim, to nije slučaj sa bosanskohercegovačkim zakonodavstvom, budući da postojeća zakonska regulativa nudi ograničen broj osnova koji se odnose na vjeru, rasu, nacionalnost i etnicitet.  Inicijativa mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine pozdravlja i podržava prijedloge koji idu u smjeru proširivanja osnova koje su trenutno ograničene u krivičnom zakonodavstvu.

Bosna i Hercegovina, kao članica Vijeća Evrope, također treba što prije uskladiti krivične zakone s konvencijama, koje su sastavni dio Aneksa i Ustava BiH, posebno s Međunarodnom konvencijom o uklanjanju svih oblika rasne diskriminacije iz 1965. godine, te treba poštovati stavove Evropskog suda za ljudska prava u vezi s neadekvatnim regulisanjem i procesuiranjem govora mržnje i zločina iz mržnje, kao i Preporuku Vijeća Evrope o mjerama borbe protiv diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta.

Za potrebe realizacije ovog projekta uputili smo dopise pravosudnim institucijama u vezi sa brojem predmeta koji se odnose na procesuiranje govora iz mržnje.

U nastavku možete pročitati izvještaj koji je rezultat zajedničkog rada mladih ljudi sa područja sedam zajednica u Bosni i Hercegovini. Uvodni trening je pored prethodno navedenog za  cilj imao i edukaciju  mladih ljudi o važnosti razlikovanja slobode govora i govora mržnje.

Prepoznaj govor mržnje, report YIHR BIH CRD