Aplikacija za aktiviste

Ime i Prezime

Datum rođenja

Adresa stanovanja

Email

Broj telefona

Obrazovanje:
(Šta studirate ili u koju školu idete? Ispod toga navedite koje ste seminare ili treninge prošli i ko ih je organizovao, bitno je naglasiti naziv institucije, period i oblast.)

Doprinos ostvarenju strateških ciljeva Inicijative:

Upišite ocjenu od 1 do 5 za svaku aktivnost:

Suočavanje sa prošlošću

Borba protiv nacionalizma:

Zagovaranje za građansko društvo:

Povezivanje mladih kroz kulturne događaje:

Ovdje možete upisati svoje prijedloge aktivnosti:

Treninzi i jačanje ličnih kapaciteta:

Koji treninzi vas zanimaju, šta mislite da bi vas ojačalo i omogućilo vam kvalitetniji rad u Mojoj inicijativi. Osim treninga možete navesti i druge aktivnosti kao što su: podrška pri apliciranju na učešće u nekom skupu, volontiranje i aktivizam u drugim organizacijama događajima i slično:

Vještine:

Koje vještine imate a bile bi od koristi aktivističkoj grupi?