U subotu 15.12.2018. godine u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti održana je promocija knjige “Bili smo samo brojke” Amera Đulića.

Događaj je održan u organizacije Inicijative mladih za ljudska prava i Škole drugačijih sjećanja, te je uprkos snijegu, Muzej bio ispunjen do posljednjeg mjesta.

Knjiga Amera Đulića se fokusira na zločine i torturu koju je proživio kao maloljetni logoraš kroz 233 dana boravka u logorima Hrvatskog vijeća obrane.

Diskusiju je moderirao Bešir Isaković, a o različitim aspektima istraživanja zločina torture, sa posebnim fokusom na događaje u Koštanoj bolnici u Stocu govorili su Nedim Jahić i Amer Obradović.

“Koristim ovu priliku da se zahvalim Sarajevu na velikom odzivu, ekipi iz Inicijative, a posebnu Zlatanu Hajlovcu, Aliju Mahmutćehajiću i Muhamedu Tucakoviću na podršci u realizaciji događaja”, kazao je Đulić.

Na skupu se za riječ javilo i nekoliko potomaka ubijenih u Koštanoj bolnici, a zaključak skupa je da se traganje za istinom i pravdom nastavlja, naglašavajući “individualnu i komandnu odgovornost pojedinaca, a ne krivicu niti jednoga naroda”, zaključeno je.

Amer Đulić je dugogodišnji saradnik Inicijative mladih za ljudska prava u BiH kao predavač na Školi drugačijih sjećanja Stolac gdje razgovara sa mladim ljudima o svojim iskustvima u logorima u Hercegovini. Upravo ispred Koštane bolnice u Stocu Đulić drži svoje predavanje i razgovara sa mladima iz cijelog regiona tokom Škole, kako izgleda i ostatak predavanja tokom škola Inicijative mladih za ljudska prava u BiH koja su na temu suočavanja s prošlošću.