Prvi regionalni seminar za profesore i nastavnike iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije i Srbije u okviru projekta “Historija, Istorija, Povijest – Lessons for Today” u organizaciji Kuće Anne Frank i lokalnih partnerskih organizacija završen je danas.

Učešće na seminaru je uzelo 50 profesora i nastavnika iz navedenih zemalja u periodu od 16.03. do 20.03.2016. godine. U toku seminara učesnicima je predstavljena putujuća izložba “Anne Frank – Historija za sadašnjost” i metodologija vršnjačke edukacije u okviru izložbe. Učesnicima je također predstavljena i metodologija Kuće Anne Frank pod nazivom “Memory Walk” koju će učesnici moći koristiti kao inovativni pristup obrazovanju o kulturi sjećanja i memoralizaciji. Pored navedenog, predstavljani su i nastavni planovi sa temama koje se odnose na historiju Jugoslavije nakon 1945. godine, uključujući i teme savremene historije nakon raspada Jugoslavije.

2

Naznačeni seminar je prvi po redu koji će Kuća Anne Frank u saradnji sa lokalnim partnerskim organizacijama organizovala. Naredni regionalni seminar za profesore i nastavnike će biti organizovan u Mostaru, u periodu od 16.03. do 20.03.2016. godine, a domaćin će biti Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH u saradnji sa Kućom Anne Frank.