Spisak odabranih polaznika_ca za radionicu ‘ Je li iko vidio gorilu ?’

 Adnan Šećerović, Aida Bektašević, Aida Delić Šarić, Almedina Lozić, Amna Tutun, Azra Imširović, Besim Arnautović, Ena Tanović, Enesa Bajrić, Enisa Mešetović, Hajrudin Solak,Hana Čolić, Jasmina Hodžić, Jovan Bašević, Lejla Karkelja, Medina Rizvanović ,Milan Ilić,Muslić Almina ,Naida Selimović, Neir Ušanović, Nejra Bašić,Nijaz Čehaja,Sabina Hajdarević,Tamara Tešnjak i Tarik Omerović.

Radionica će trajati dva vikenda. Prvi dio radionice je planiran za 24. i 25. 10.2015. ( subota i nedjelja).

 Drugi radni vikend je  31.10 i 1.11.2015. ( subota i nedjelja).

Radionica planirana za 24. i 25.10 počinje u 10:00-17:00 ( pauza za ručak 13:00-14.00)

Nakon prve radionice koja će biti održana u prostorijama Vijeća mladih Općine Stari grad, ulica Mula Mustafe Bašeskije 7, odabrat ćemo 10 učesnika_ca koji će nastaviti našu obuku u prostorijama Inicijative mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini (YIHR BIH), Mula Mustafe Bašeskije 8/4 31.10. i 1.11.2015. godine.

Odabrani učesnici i učesnice trebaju da potvrde svoje učešće do 19.10.2015.  (ponedjeljak)  na email aldijana@yihr.org

Vidimo se uskoro.

yihr logo