Jučer je održana tematska sjednica Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija posvećena Bosni i Hercegovini u okviru koje je naša direktorica, Irena Hasić, imala priliku da se obrati Vijeću sigurnosti i da tom organu predstavi Inicijativu i rad naše organizacije kao i stanje i potrebe mladih ljudi i stanje ljudskih prava u našoj zemlji.

Na slijedećem linku nalazi se kompletna jučerašnja sjednica, a obraćanje naše direktorice je na početku, nakon obraćanja Visokog predstavnika Valentina Inzka:

http://webtv.un.org/search/bosnia-and-herzegovina-security-council-open-vtc/6154759909001/?term=&lan=english