Treći regionalni seminar za nastavnike i profesore – HIP

Treći regionalni seminar za profesore i nastavnike iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije i Srbije u okviru projekta “Historija, Istorija, Povijest – Lessons for Today” u organizaciji Kuće Anne Frank i lokalnih partnerskih organizacija održan je u periodu od 20.04. do 24.04.2016. godine u Beogradu.

Učešće na seminaru je uzelo 60 profesora i nastavnika iz navedenih zemalja. U toku seminara učesnicima je predstavljena putujuća izložba “Anne Frank – Historija za sadašnjost” i metodologija vršnjačke edukacije u okviru izložbe. Učesnicima je također predstavljena i metodologija Kuće Anne Frank pod nazivom “Memory Walk” koju će učesnici moći koristiti kao inovativni pristup obrazovanju o kulturi sjećanja i memoralizaciji. Pored navedenog, predstavljani su i nastavni planovi sa temama koje se odnose na historiju Jugoslavije nakon 1945. godine, uključujući i teme savremene historije nakon raspada Jugoslavije.

Naznačeni seminar je treći po redu nakon seminara u Zagrebu i Mostaru koji će Kuća Anne Frank u saradnji sa lokalnim partnerskim organizacijama organizovala.

By |April 24th, 2016|Vijesti|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment