Day

August 8, 2020
Projekat “Equality in Rights Programme – Antidiscrimination” je finansiran od strane međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava “Civil Rights Defenders” a implementiran je od strane Asocijacije za demokratske inicijative (ADI) i Inicijative mladih za ljudska prava u BiH (YIHR BiH) u 2011. Godini. Implementacija cjelokupnog projekta odvijala se u dvije faze. Prva faza imala je...
Read More