Day

August 13, 2020
Grupa ,,Hajde Da…“  u saradnji sa Inicijativom mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, u okviru projekta „Živa Biblioteka – Priča o različitosti“, koji se realizuje kroz Zajednički regionalni program Ujedinjenih nacija „Dijalog za budućnost”, raspisuje Javni poziv za trening za organizatore Žive biblioteke. Šta je Živa biblioteka?Živa biblioteka funkcioniše baš kao prava biblioteka,...
Read More