Antidiskriminacija projekat

Projekat “Equality in Rights Programme – Antidiscrimination” je finansiran od strane međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava “Civil Rights Defenders” a implementiran je od strane Asocijacije za demokratske inicijative (ADI) i Inicijative mladih za ljudska prava u BiH (YIHR BiH) u 2011. Godini.

Implementacija cjelokupnog projekta odvijala se u dvije faze. Prva faza imala je za cilj upoznavanje mladih ljudi, studenata prava, političkih nauka, žurnalistike, ekonomije i sociologije sa 4 univerziteta u BiH (Sarajevo, Istočno Sarajevo, Mostar i Banja Luka) sa pojmom diskriminacije kao i zakonom koji ga reguliše. U okviru ove faze organizovana je Zimska škola borbe protiv diskriminacije, na kojoj su predavači bili istaknuti stručnjaci iz oblasti ljudskih prava.

Druga faza se razvila postupno obzirom da su student upoznati sa pojmom i Zakonom o zabrani diskriminacije iskazali interes za nastavak rada na ovom problem i upoznavanje studenata u drugim gradovima sa predmetnim zakonom te činjenicom da se mnogi od svakodnevnih problema sa kojima se susreću mogu podvesti pod pojam diskriminacije.
Stoga je druga faza projekta obuhvatila još 3 grada: Bihać, Tuzlu i Brčko, dok su napredni treninzi za mlade u oblasti borbe protiv diskriminacije održani i u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci, obzirom da su student sa ovih univerziteta već kroz prvu fazu projekta prošli bazni trening kroz koji su upoznati sa pojmom diskriminacije i Zakonom koji je reguliše. Projekat je takđer omogućio studentima da shvate mehanizme za zaštitu od diskriminacije koje Zakon omogućava, prepoznaju kada diskriminacija nastane i budu dobro informisani o svojim zakonskim pravima, te o mogućim pravnim radnjama koje mogu poduzeti kako bi spriječili pojavu diskriminacije.

Također, kroz implementirane projektne aktivnosti, nastojali smo jačati kapacitet osoba i u oblastima aktivizma i zastupanja putem promovisanja primjene Zakona o zabrani diskriminacije u svojim lokalnim zajednicama, kako bi se prvenstveno djelovalo na mikro nivou. Projektne aktivnosti realizovane su u Sarajevu, Mostaru, Banja Luci, Brčkom, Bihaću i Tuzli.