EGAM

EGAM (European Grasroots Anti-Racist Movement) je međunarodna mreža antirasističkih organizacija iz više od 30 zemalja Evrope koja djeluje od 2010. godine. Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH je ponosna članice mreže od 2015.godine.

Cilj EGAM-a je struktuirana borba organizacija civilnog društva protiv rasizma, antisemitizma, rasne diskriminacije, negiranja genocida i borbe za slobodu, jednakost i demokratiju.