Irena Hasić

Izvršna direktorica

Biografija

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U Inicijativi je od 2007. godine. Prvobitna pozicija je bila finansijskog menadžera, odgovornog za finansijske i administrativne poslove u organizaciji. Od januara 2018. godine, Irena je izvršna direktorica Inicijative mladih za ljudska prava u BiH.

Hronologija

2018-Present
Izvršna direktorica
2012-2017
Administrativni menadžer
2007-2012
Finansijski menadžer
2002-2006
Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt info

Telefon: +387 61171690
Email : irena@yihr.org