Umjetnost i kultura

YIHR BiH održava dugogodišnju saradnju sa Međunarodnim teatarskim festivalom (MESS) i Sarajevo Film Festivalom.
U sklopu MESS-a YIHR organizuje gledanje predstava, razgovore sa glumcima, režiserima i novinarima te radionice koje za cilj imaju obučiti učesnike kako koristiti kulturu i umjetnost kao alate za društvenu transformaciju i pomirenje.
YIHR BiH učestvuje u Docu corneru Sarajevo Film Festivala u sklopu kojeg učesnici imaju priliku da nakon prikazivanja filmova diskutuju sa stvaraocima filmova o relevantnim tematikama koje proizlaze iz projekcija.