YIHR u Vijeću sigurnosti UN

6.maja 2020.godine u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija održana je tematska sjednica posvećena Bosni i Hercegovini.

U okviru sjednice, pored predstavnika članica Vijeća sigurnosti UN te Visokog predstavnika u BiH Valentina Inzka, priliku da se obrati imala je i naša izvršna direktorica Irena Hasić.

Ona je u svom govoru istakla važnost nevladinog sektora i rada Inicijative mladih za ljudska prava u BiH u sferi  društvenog angažmana mladih ljudi u BiH, naročito u polju interetničkih odnosa i pomirenja. Naglašena je potreba za snažnijim angažmanom međunarodne zajednice kako bi se pojačali napori usmjereni ka rješavanju bitnih problema bh društva i položaja mladih ljudi u BiH.

Mladi ljudi u Bosni i Hercegovini su svjesni problema sa kojima se svakodnevno suočavaju, kako u polju obrazovanja tako i u sferi pronalaženja stabilnog zaposlenja, kao i u polju međuljudskih odnosa opterećenih političkim sukobima zadnjih 20 godina.

Naglašena je i potreba jačeg angažmana međunarodne zajednice u polju jačanja nevladinog sektora koji se suočava sa preprekama od strane zvaničnih institucija različitih nivoa.