Izložba Anne Frank

Putujuća izložba “Anne Frank – Historija, Istorija, Povijest za danas” koja na trideset i dva panela donosi brojne detalje iz života židovske djevojčice i njene porodice sa kraja Drugog svjetskog rata, ali i aktuelizuje pitanje ponovne pojave nacističke ideologije u savremenom svijetu je projekat, podržan od strane Kuće Anne Frank i Fondacije Konrad Adenauer a koji je Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH sprovodila od 2014. do 2019. godine.

Izložba je predstavljena širom Bosne i Hercegovine, a u sklopu samog projekta, više stotina mladih ljudi iz cijele Bosne i Hercegovine su obučeni da budu peer vodiči te su stekli bitna znanja o holokaustu i važnosti memorijalizacije.

Kroz više desetina gradova u Bosni i Hercegovini u kojima je bila izložena, izložbu Anne Frank je posjetilo preko hiljadu ljudi.