Kamp Kozarac

Inicijativa mladih od 2008.godine u saradnji sa organizacijom “Kvart” iz Prijedora te uz finansijsku podršku CCFD-a, organizuje Kamp Kozarac.

Namjera kampa je pokretanje dijaloga o temama ratne prošlosti BiH i regiona među mladim osobama, ali i propitivanje načina na koji se pojedinačno a i kolektivno sjećamo pomenutih dešavanja i na koji način obilježavamo mjesta stradanja. Osim toga upoznavanje, druženje i povezivanje mladih je bitan aspekt ovog događaja. Šestodnevni program kroz pomenute teme se realizuje kroz posjete mjestima stradanja, ali i kroz interaktivne razgovore sa aktivistima/kinjama iz naše zemlje i regiona.