Sjećanja i (su)život – studijska posjeta Tuzli


U okviru svog regionalnog programa razmjene, Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH (YIHR BiH) i Inicijativa mladih za ljudska prava Srbije (YIHR Serbia) organizuju studijsku posjetu Tuzli od 24. do 27. maja 2017. godine. “Sjećanja i (su)život” je studijska posjeta namijenjena mladim ljudima iz Tuzle (BiH) i Srbije, a program je kreiran s ciljem razmjene saznanja o kulturi sjećanja o ratu u Tuzli, te upoznavanjem sa sadašnjim kontekstom Tuzle u smislu suživota i međuetničkih odnosa s jedne strane i percepcije istog u Srbiji s druge strane. Sastavni dio programa je i učešće u komemoraciji prekinutoj tuzlanskoj mladosti 25. maja.

Ukoliko živite u Tuzli i imate između 18 i 25 godina, te ste zainteresovani da se sretnete sa vršnjacima i vršnjakinjama iz Srbije i podijelite sa njima sjećanja o ratu u Tuzli koja su na vas prenijeli roditelji, profesori/ce, mediji i društvo, onda je ovo program za vas. Prijaviti se možete tako što ćete na mail rasim@yihr.org poslati svoje ime i prezime, godinu rođenja i do tri rečenice o vama, zajedno sa kratkim odgovorima na sljedeća pitanja: 1. koja je najpozitivnija priča o ratu u Tuzli koju ste čuli od nekoga iz vaše bliže okoline (roditelja, komšija i sl.), 2. da li je neko iz vaše bliže okoline doživio neku ličnu traumu ili gubitak tokom rata u Tuzli i ako da, kako se vi nosite sa tim, 3. šta mislite da mladi iz Srbije znaju, a šta biste vi voljeli da znaju o ratu i/ili sadašnjem životu u Tuzli, i 4. da li se po vama Tuzla danas razlikuje od drugih gradova i mjesta u BiH po pitanju međuetničkih odnosa i zašto?

Prijaviti se možete najkasnije 19. maja (petak), a informaciju o učešću ćete dobiti na mail 20. maja (subota). Sva dodatna pitanja možete slati na rasim@yihr.org.

 

Okupljeni oko zajedničkih ciljeva pružanja zaštite žrtvama kršenja ljudskih prava; uspostavljanja novih veza u regionu među poslijeratnim generacijama; uključivanja mladih u proces tranzicione pravde; promovisanja kazivanja istine o ratovima u bivšoj Jugoslaviji, te oko temeljnih ideja ljudskih prava, demokratije, tolerancije i nenasilnog rješavanja konflikta,

UPOSLENICI, AKTIVISTI, ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA I SIMPATIZERI INICIJATIVE MLADIH ZA LJUDSKA PRAVA U BOSNI I HERCEGOVINI

Prepoznaju da je poštivanje ljudskih prava i osnovnih sloboda u demokratskom društvu neophodan preduslov za kvalitet života svih građana i građanki

Potiču razvoj kritičkog mišljenja mladih kao preduslova za donošenje svjesnih izbora i odluka

Potiču angažman mladih ljudi na promjene u društvu i na izgradnju novih veza među mladim ljudima u BiH i u regionu posebno uključujući podijeljene zajednice

Ohrabruju evropeizaciju zapadnog Balkana kroz regionalnu saradnju među mladima iz država i teritorija bivše Jugoslavije

Ohrabruju i podržavaju mlade u BiH da se zalažu za socijalnu i političku akciju u pitanjima koja su bitna za njih i društvo. Ovo zalaganje uključuje promociju kulture sjećanja o ratu u BiH 1992-1995, zalaganje za zaštitu ljudskih prava, manjinskih prava, promoviranje pitanja vezanih za integraciju BiH u EU i demokratizaciju BiH i regije zapadnog Balkana

Shvataju da se društva sporo mijenjaju i predano rade na pospješivanju promjena

Uživaju u uzbuđenju i veselju koje donose pozitivne promjene u društvu

I STOGA SU ODLUČILI DA DJELUJU U ČETIRI STRATEŠKA PRAVCA

Prvi strateški pravac u kojem ide YIHR je suočavanje sa prošlošću

Drugi strateški pravac kojem ide YIHR je borba protiv nacionalizma

Treći strateški pravac kojem ide YIHR je zagovaranje za građansko društvo

Četvrti strateški pravac kojem ide YIHR je povezivanje mladih kroz kulturne događaje uzevši u obzir da je kultura sredstvo u razbijanju predrasuda

NA TOM PUTU UPOSLENICI, AKTIVISTI, ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA I SIMPATIZERI YIHR BIH SE PRIDRŽAVAJU SLJEDEĆIH NAČELA

Ponašaju se u skladu sa osnovnim vrijednostima organizacije:  izgradnja povjerenja i djelovanje na zaštiti ljudskih prava svih građana i građanki

Vrše stalno nadziranje primjene ratificiranih međunarodnih instrumenata za zaštitu ljudskih prava u Bosni i Hercegovini

Bore se protiv govora mržnje, ksenofobije, rasizma, te nasilja i diskriminacije pojedinaca i skupina

Rade na izgradnji povjerenja između mladih bez obzira na nacionalnu, vjersku ili etničku pripadnost

Zalažu se za društveno-političke reforme u zemlji, uvažavajući kolektivna i individualna prava svih građana i građanki Bosne i Hercegovine

Hrabro ističu bitnost slobode izražavanja, razvoja kritičkog mišljenja i kulture dijaloga, kao ključnih temelja razvoja građanskog društva

Djeluju u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine.

Alma Mašić, direktorica Incijative mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine, aktivistica iz Zenice, humanitarna radnica u ratu i poslijeratnom periodu (IRC, Freedom House, ICMP, Ministarstvo vanjskih poslova Danske). Studirala na University of York (UK), Trinity College i University of Delaware (USA), teme: razrješenje i prevencija konflikta, poslovni menadžment i administracija, te  društvene nauke i strani jezici. Posjeduje ogromno znanje o razvoju civilnog društva i primjeni demokratije u regiji Balkana, pogotovo u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji, Crnoj Gori, Kosovu, Makedoniji i Albaniji, kao i dugogodišnje iskustvo rada u podijeljenim zajednicama, sa civilnim žrtvama rata i mladima.

Dinko Sijerčić, koordinator programa, prije nego se pridružio Inicijativi, vodio je projekte: Primarna zdravstvena zaštita na Balkanu (2007. – 2009.), u saradnji sa Quince University, Kingston (Kanada); Razvoj zajednice, za Handicap International (2005.-2007.); Mladi protiv rata, u saradnji sa Ambasadom Holandije, te Demokratizacija umjetnosti, u saradnji sa Ambasadom SAD-a u Sarajevu. (1999.-2002.);

Irena Hasić, koordinatorica administracije i finansija, studira finansijsku reviziju i oporezivanje na master studiju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Diplomirala je sociologiju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i bila gostujuća studentica na Bečkom univerzitetu. Govori engleski, švedski i njemački. Takođe, ima iskustvo u istraživanju, publiciranju, te pružanju psiho-socijalne  podrške ženama u sigurnim kućama.

Tihomir Popović, koordinator projekata, studirao međunarodne odnose na University of Helsinki (Finska), te nasilje, konflikt i razvoj (SOAS UCL). Osim što je sarađivao sa Inicijativom mladih u Hrvatskoj, posjeduje i iskustvo rada u međunarodnim organizacijama, vladinim uredima i akademskim istraživačkim institutima. Član je odbora Platforme za saradnju i razvoj organizacija civilnog društva CROSOL, u Hrvatskoj. U profesionalnom radu, bavi se temama pomirenja, angažovanosti mladih ljudi te post-konfliktnog socio-ekonomskog razvoja. Govori engleski i francuski.

Beti Čolak, koordinatorica projekta YouthLINK, Inicijativi se pridružila prije pet godina kao volonterka. Kroz YouthLINK se bavi nekim od glavnih izazova za mir i stabilnost na Balkanu, široko rasprostranjenom netolerancijom i diskriminacijom. Beti je takođe dio tima koji organizira  Inicjiativinu Ljetnu školu civilnih sloboda i aktivizma. Magistrirala je medjunarodno javno pravo i ljudska prava 2013. na Riga Graduate School of Law (Latvija), a pravo diplomirala na Pravnom Fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Aldijana Okerić, koordinatorica Ljetne škole građanskih sloboda i aktivizma, studentica završne godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, gostujuća studentica na Masaryk University Faculty of Law u Brnu (Češka). U okviru svojih odgovornosti u Inicijativi,  educira mlađe kolegice i kolege, predstavlja organizaciju u medijskim nastupima, te učestvuje u kreiranju akcija i aktivnosti širom zemlje. Prisutna je i u oblastima reforme pravosuđa, kroz projekat „Mladi za pravdu“,  ustavnih reformi kao članica Kontakt grupe za ustavne reforme, u saradnji sa Vijećem Evrope, a u partnerstvu sa OSCE misijom u Bosni i Hercegovini, koordinira projekt „Mladi protiv diskriminacije“.  Osim organiziranja uličnih akcija, bavi se i fotografijom, a 2010. godine nagrađena je kao autorica najbolje „Pravo ljudski“ fotografije. Zanimaju je tranzicijska pravda, memorijali i ulična umjetnost.

 

Melisa Karadža, koordinatorica i asistentica na projektima i u finansijama. Diplomirala novinarstvo i odnose s javnošću na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. U široki spektar njenih zadataka, ubraja se razvijanje novih projektnih ideja i strategija, implementacija različitih aktivnosti, radionica, treninga i uličnih akcija, pisanje izvještaja, terenski rad u Bosni i Hercegovini i regionu, te koordinacija aktivistica i aktivista.

Sarajevski ured Inicijative mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine (YIHRBH) otvoren je 2006. godine, s namjerom da se nastave razvijati programi Inicijative na promociji i zaštiti građanskih prava, globalno i lokalno.

YIHRBH su ustanovili mladi Bosne i Hercegovine, kako bi se uključili u procese demokratizacije društva i jačanje vladavine zakona kroz suočavanje sa prošlošću, te uspostavljanje novih, progresivnih kontakata u postkonfliktnom regionu bivše Jugoslavije.

Svojim aktivnostima, YIHRBH povezuje mlade ljude iz svih dijelova Bosne i Hercegovine, i oba entiteta. Zajednički se radi na upoznavanju sa činjenicama o ratnim zločinima u Bosni i Hercegovini i regionu, i pomaže mladim ljudima u suočavanju s prošlošću. Istovremeno, YIHRBH ponovo uspostavlja dijalog i kontakte među mladima, prekinute ratom, kako bi se prekinula ćutnja nametnuta od roditelja i društva.

Drugo veoma važno polje djelovanja je razvijanje programskih aktivnosti za mlade, u sljedećim oblastima: ljudska prava, jačanje, samoodrživost i povezivanje partnerskih organizacija za stvaranje jačih veza među mladima regiona, te unaprjeđenje dijaloga i saradnje među mladim ljudima iz različitih etničkih grupa u podijeljenim zajednicama i gradovima Bosne i Hercegovine.

Na ovaj način, YIHR BIH razvija aktivnosti na kojima radi od osnivanja – povezujući ljude koji su preživjeli toture i organizacije preživjelih, sa mladima iz Srbije, Crne Gore i Kosova, kako bi se obnovilo povjerenje i promoviralo pričanje istine kao modela tranzicijske pravde.

Inicijativa uči mlade ljude da razmišljaju kritički o društvu i da se aktivno uključe u njegovo mijenjanje. Gradi nove veze među mladima u Bosni i Hercegovini, pogotovo u podijeljenim zajednicama, i ohrabruje usvajanje evropskih vrijednosti na Zapadnom Balkanu kroz regionalnu saradnju mladih iz zemalja bivše Jugoslavije.

Inicijativa podržava i ohrabruje mlade ljude Bosne i Hercegovine u promoviranju društvene i političke akcije u vezi za njih važnih tema. To uključuje unapređenje kulture sjećanja na rat u Bosni i Hercegovini (1992.-1995.), zagovaranje zaštite ljudskih prava, prava manjina, promocija tema važnih za proces EU integracija i demokratizacije Zapadnog Balkana.

Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR) postoji od 2003., kao regionalna organizacija aktivna u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Kosovu, Crnoj Gori i Srbiji. Osnovali su je mladi ljudi iz ovih zemalja, da bi učestvovali u demokratizaciji društva, jačali vladavinu prava u procesu suočavanja sa prošlošću i gradili nove veze u regionu bivše Jugoslavije.  YIHR ured u Sarajevu otvoren je 2006.,  a krajem 2009., Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR BIH) je pre-registrirana iz predstavništva regionalne Inicijative mladih za ljudska prava, u zasebnu, neovisnu bh. organizaciju. Ovaj status omogućio je organizaciji širenje saradnje na svim nivoima, od državnih institucija i poslovnih društava, do raznih ličnosti javnog života u zemlji. Osim toga, stimulirao je regionalnu saradnju sa YIHR uredima u Hrvatskoj, Kosovu, Crnoj Gori i Srbiji, i svim drugim organizacijama s kojima dijeli iste vrijednosti.

Youtube: Inicijativa mladih za ljudska prava YIHR

Godine 2014., Inicijativa je proširila je svoje djelovanje na nove načine učešća mladih u reformama i promjenama političke strukture u zemlji. YIHRBH aktivisti organizirali su brojne zagovaračke događaje, producirali dokumentarne zapise, pisali eseje i članke, organizirali javne skupove sa visoko-pozicioniranim članovima i članicama političkih partija, predstavnicima institucija i međunarodne zajednice.

Video YIHR BIH

Tri stuba Inicijative: Svaka YIHRBH aktivnost nastoji da: (1) motivira mlade ljude i nove aktiviste da bi se kreirala mreža informiranih i zainteresiranih mladih aktivista koji su spremni donijeti promjene u bh. društvo; (2) omogući mladima neformalnu edukaciju, nudeći im informacije o dugom nizu tema važnih za njihov razvoj u odgovorne građanke i građane, što je krucijalno za preispitivanje ustaljenih narativa i razvijanje kritičkog mišljenja o svim temama važnim za budućnost generacija mladih ljudi; (3) olakša suočavanje s prošlošću promoviranjem tranzicijske pravde, kao mehanizma iscjeljenja podijeljenog društva Bosne i Hercegovine. Ova tri stuba djelovanja Inicijative se kroz naše aktivnosti prepliću, pa najmanje dva, ako ne i sva tri, imamo u svakom novom projektu koji se razvije u Inicijativi.

Naše veze i mreže

YIHRBH aktivistička mreža / oko 2.200 mladih ljudi Bosne i Hercegovine

Regionalna Inicijativa mladih / YIHR uredi u Zagrebu, Prištini, Podgorici i Beogradu

Mreža za izgradnju mira

Mreža organizacija civilnog društva u sektoru pravde

Koalicija Jednakost

Koalicija protiv govora mržnje i zločina mržnje

Inicijativa za monitoring evropskih integracija Bosne i Hercegovine

EGAM / European Grassroots Antiracist Movement