Antifa 2.0

Program Antifa 2.0 je važan iskorak za našu organizaciju. Želimo strateški, upravo pod nazivom Antifa 2.0 raditi na osvještavanju mladih o zabrinjavajućim anti-demokratskim i neliberalnim pojavama u našem društvu. Istraživanja o mladima u BiH govore kako su mladi sve više skloniji totalitarnim antidemokratskim političkim rješenjima te s ovim programom želimo raditi na rastakanju takvih stavova ali i pružanju direktnog otpora anti-demokratskim pojavama u našem društvu. Suvremene oblike fašizma vidimo u govoru mržnje posebno prema različitim manjinskim skupinama ali i kroz stigmatizaciju tih skupina – posebno ljudi u pokretu, LGBTQ+ osoba kao i drugih manjinskih skupina. Dodatno, ovim programom želimo obnoviti sjećanja i na antifašističku borbu u drugome svjetskom ratu, čija je tradicija do zabrinjavajuće mjere zanemarena ili društveno-politički diskreditirana.

 

Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH, pod pokroviteljstvom Rockefeller Brothers Fund je pokrenula program“Antifa 2.0”.

Svjedoci smo kako globalnih tako i lokalnih regresivnih snaga čiji je glas mržnje i netrepeljivosti prema drugom i drugačijem sve prisutniji i glasniji. U vremenu onog što se može identificirati kao evoluirani i moderni fašizam sa svojim modernim oblicima (ksenofobija, mizoginija, seksizam, islamofobija i drugi) potrebno je dati jasan odgovor sa strane antifašizma.

Na pojavu jačanja fašizma i sveprisutnosti modernih pojavnih oblika fašizma, želimo na iste odgovoriti kroz obrazovanje i davanje glasa mladima.

Kroz projekat “Antifa 2.0” želimo antifašizam nadograditi kako bi uspio odgovoriti na zahtjeve modernih oblika fašizma.

U narednom periodu koristeći alate kulture, obrazovanja i omladinskog aktivizma, modernim oblicima fašizma ćemo suprostaviti glasove mladih ljudi iz cijele BiH želeći kroz kulturu i omladinski aktivizam podsjetiti na važnost društvenog  angažmana građanina kao demokratske barijere apsolutizmu i kolektivizmu fašističkih ideologija te angažman stručnjaka kroz promovisanje historijskih činjenica kao odgovor na opasnosti historijskog revizionizma.

Program “Antifa 2.0” će pružiti priliku mladim ljudima da daju svoj glas i ulože napor u jačanju uloge pojedinca kao brane modernim trendovima fašizma te kroz adekvatno korištenje različitih edukativnih i umjetničkih metoda utjecati na širu javnost u Bosni i Hercegovini i dati jasan odgovor fašizmu u javnom mjenju.