Football Zajedno

Projekat “Football Zajedno” (“Football together”) je fokusiran na zemlje Zapadnog Balkana. Projekat je trenutno podržan od strane UEFA-e i sprovodi se zajedno sa fudbalskim savezima u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, a saradnja je postojala i sa fudbalskim savezima u Srbiji i Hrvatskoj. Lokalni fudbalski klubovi i nevladine organizacije su ključni partneri u projekti koordinisanom od strane Fairplay initiative.

Cilj “Football Zajedno” projekta jeste da koristi popularnost fudbala i sporta kao sredstva za kreiranje svijesti o promovisanju demokratskog pluralizma, očuvanja mira, inkluzije manjina, ljudski prava i osnaživanja djevojčica i žena.

Ovaj cilj se postiže kroz aktivnosti:

  • Edukativnih aktivnosti na lokalnom nivou (treninzi, radionice, e-learning alati)
  • Zagovaranja (aktivnsoti na stadionima, mini-van ture, start-up pool)
  • Građenja kapaciteta (konferencije, okrugli stolovi, online platforma) i
  • Interkulturalnog dijaloga (međunarodna takmičenja, festivali i kampovi)

 

Zahvaljujući posvećenosti i raznovrsnim aktivnostima, “Football Zajedno” obuhvata veliki broj ciljanih grupa, poput djevočica i žena, grupa u nepovoljnom položaju poput migranata, izbjeglica i manjina, zatim trenera, igrača i službenih lica, edukatora i omladinskih radnika. “Football Zajedno” spaja fudbalere sa organizacijama civilnog društva.