Osvrt na trening medijske pismenosti – Midheta Hadžić

Osvrt na trening medijske pismenosti - Midheta Hadžić

Kao student novinarstva, i sve teme koje smo prošli na radionici za jednog budućeg novinara su jako korisne da bi bio dobar  novinar prvenstveno i trebaš poznavati ljudska prava. Kroz radionicu upoznati smo sa ljudskim pravima i slobodama.  Prava i slobode uključuju: pravo na život; pravo na nepodvrgavanje mučenju, nehumanom ili ponižavajućem postupku ili kazni; pravo osobe da ne bude držana u ropstvu ili podčinjenosti ili da obavlja prisilni ili obavezni rad; pravo na slobodu i sigurnost ličnosti; pravo na pošteno suđenje u građanskim i krivičnim predmetima, te druga prava u vezi sa krivičnim postupcima; pravo na privatni i porodični život, nepovredivost doma i korespondencije; slobodu mišljenja, savjesti i vjere; slobodu izražavanja; slobodu mirnog okupljanja i slobodu udruživanja sa drugima; pravo na zaključenje braka te osnivanje obitelji; pravo na imovinu; pravo na obrazovanje; pravo na slobodu kretanja i stanovanja.

A da bi neke od ovih navedenih teza jedan građanin mogao biti svijestan mora u ovo danjašnje vrijeme tehnologije i da bude medijski pismen. Medijska pismenost je takođe temelj obrazovanja, gdje bi bilo potrebno i u školama da se uvde, tehnologija napreduje a sa njom i prevare, obmane, laži. Svaki građanin bi trebao da bude medijski pismen prvenstveno zbog sebe, a onda zbog drušva.

Istraživačko novinarstvo po meni je skor bilo nepoznato. U sklopu ove radionice naučila sam mnogo toga pozitivnog, i šta bi jedno istraživačko novinarstvo trebalo da bude, sam rad i način stizanja do pravih informacija. O istraživačkom novinarstvu sam najmanje znala i najviše je na meni ostavilo kroz radionicu dobro potrošeno vrijeme. Svaki korak i svaka teza koja se koristi u istraživačkom novinarsvu je možda i teza po meni za život. Moje znanje na fakultetu nije baš toliko kvalitetno bilo zbog korona virusa, ali ovakva prilika za radionice mislim da jako dobro dođe za dodatne ideje, učenje i proširivanje vidika.

Kada sam se prijavila na radionicu moje znanje nije bilo dovoljno dobro, nisam poznavala toliko neke pojmove, dok istraživačko novinarstvo nisam nikako poznavala, a tako sam sada puno naučila. Izvanredna radionica, i mislim da imam puno toga da podjelim sa svojim kolegama na fakultetu.

Veliko hvala.

Midheta Hadžić