Exchange Program - Program razmjene

Od 2015.godine, u saradnji sa Youth Council Barcelona (Vijeće mladih Barselone), pod pokroviteljstvom EUROM-a (European observatory on memories), svake godine se organizuje razmjena u okviru koje mladi ljudi iz Španije, kroz pažljivo odabrane programe posjeta historijski i kulturno značajnim mjestima u BiH, imaju priliku da bliže upoznaju društvo, kulturu i memorijalizaciju Bosne i Hercegovine.

Kao program razmjene, ova aktivnost ima i edukativni karakter, gdje se mladi ljudi iz Španije i Bosne i Hercegovine, pored međusobnog upoznavanja i učenja o prilikama mladih u te dvije zemlje, edukuju i informišu o porastu fašizma, nacionalima i antisemitizma u Evropi.