Osvrt na trening medijske pismenosti – Amina Svraka

Osvrt na trening medijske pismenosti - Amina Svraka

U periodu od 3.12. do 6.12. 2020. godine imala sam priliku prisustvovati Treningu medijske pismenosti u organizaciji Youth Intiative for Human Rights in Bosnia and Herzegovina koji se realizirao online putem. U želji da proširim znanja i kompetencije na polju medijske pismenosti prijavila sam se na ova trening, a moja očekivanja su i više nego opravdana. Kroz četiri predavanja u okviru treninga imala sam priliku čuti, naučiti i dijelom ponoviti veoma važne informacije, analizirati različite slučajeve, učiti iz primjera, te zajedno sa ostalim učesnicima treninga razmijenjivati mišljenja i raditi zadatke. Kroz program treninga bile su zastupljene četiri važne teme.

Prvo predavanje na temu ljudskih prava bilo je vrlo korisno, ponovili smo osnove ljudskih prava kroz konvencije, sa posebnim osvrtom na slobodu govora, mišljenja i izražavanja, te o različitim primjerima imali diskusije.

Drugo predavanje o medijskom pravu bilo mi je vrlo zanimljivo, interaktivno i pored niza korisnih informacije i praktičnih analiza primjera – što mi je bilo posebno korisno, ovo predavanje mi se posebno dojmilo i pobudilo intezivniji interes za ovo područje prava, te se u predstojećem periodu planiram više angažirati u pogledu edukacije na ovom polju.   

Treće predavanje o govoru mržnje lično mi je donijelo najviše novosti i saznanja. Predavanje je bilo intezivno, jako zanimljivo sa nizom informacija koje nisam imala priliku ranije čuti, s toga mi je ovo predavanje posebno koristilo.

Posljednje predavanje o istraživačkom novinarstvu koristilo mi je da ponovim važne informacije vezane za istraživačko novinarstvo koje sam u većem dijelu imala prilike učiti u okviru predavanja prof. dr. Buljubašić na  Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.

Zaključno govoreći Trening medijske pismenosti značajno je doprinio usvajanju znanja i vještina i jačanju mojih ličnih kompetencija na polju medijske pismenosti kao i jačanju interesa za medijsko pravo, te motivirajuće djelovalo u pogledu angažmana na ovim poljima.