Fuad Avdagić

Projektni koordinator

Biografija

Fuad je projektni koordinator u Inicijativi mladih za ljudska prava u BiH od decembra 2018. godine. Apsolvent je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.Učesnik više seminara i takmičenja iz oblasti međunarodnog krivičnog prava i historije. Kao projektni koordinator uspješno je implementirao aktivnosti YIHR-a u sklopu projekta “Animiranje mladih za pomirenje – Budi Inspiracija!”.

Hronologija

2018-Present
Projektni koordinator
2018-2019
Projektni koordinator - Animiranje mladih za pomirenje – Budi Inspiracija
2014-2019
Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu

Kontakt info

Telefon : +387 62127103
Email : fuad@yihr.org