Melisa Karadža

Voditeljica za administraciju i finansije

Biografija

Melisa radi u Inicijativi mladih još od 2009. godine. Diplomirala je Žurnalistiku na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Sarajevo. U Inicijativi je radila kao projektni asistent i projeknti koordinator te je uspjepno vodila Kampove i Škole drugačijih sjećanja kao i Erasmus razmjenu. Melisa od januara 2018. godine radi kao voditeljica za administraciju i finansije.

Hronologija

2018-Present
Voditeljica za administraciju i finansije
2013-2017
Projeknti koordinator
2009-2012
Projektni asistent
2006-2011
Žurnalistika - Fakultet političkih nauka Univerziteta Sarajevo

Kontakt info

Telefon : +387 62575348
Email : melisa@yihr.org