Nadira Ćurulija

Programska i administrativna asistentica

Biografija

Nadira je kao aktivistkinja angažovana u YIHR-u od februara 2018. godine, a zaposlena je na poziciji programske i administrativne asistentice od septembra 2019. Nadira je u svom anganžmanu sudjelovala u mnogobrojnim programima poput Kampa Kozarca, Škole drugačijih sjećanja, SFF DocuCorner i mnogi drugi. Pored programa, Nadira je također zadužena za aktivističku grupu YIHR-a, sa kojima organizuje lokalne akcije. Nadira je i studentica međunarodnih odnosa i diplomatije na Fakultetu političkih nauka Univeruziteta u Sarajevu.

Hronologija

2019-Present
Programska i administrativna asistentica YIHR
2018-2019
Aktivistkinja angažovana u YIHR-u
2019-Present
Međunarodni odnosi i diplomatija - Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu

Kontakt info

Telefon : +387 62510727
Email : nadira.curulija@yihr.org