Aktivizam

Fokus naše organizacije je na mlade i kroz ovaj program posebno ćemo se potruditi doprijeti do mladih u manjim lokalnim zajednicama, van urbanih gradskih sredina. Također nam je važno poticati na aktivizam u kontekstu razumijevanja ljudskih prava, a ne samo na humanitarne aktivnosti mladih. Ovim programom, kroz jačanje aktivizma mladih, utječemo i na jaču političku kritičnost mladih kako bi bili artikuliraniji i spremniji za donositi političke i demokratske odluke u budućnosti. Sam program ima dva pod cilja. S jedne strane radimo na jačanju mladih u lokalnim zajednicama kako bi oni što samostalnije mogli utjecati na lokalne politike i lokalni razvoj, te će mo im pružati podršku u tim nastojanjima. S druge strane razvijamo vlastitu aktivističku mrežu diljem BiH kako bi imali jak aktivistički resurs koji je spreman brzo i učinkovito aktivistički reagirati na teme od važnosti za rad naše organizacije.