Pomirenje i suočavanje sa prošlošću

1. Aktivnosti suočavanja sa prošlošću

Kamp Kozarac
Regionalni kamp Kozarac je program organizovan od strane Inicijative mladih za ljudska prava u BiH u saradnji sa Centrom za mlade “Kvart” Prijedor. Cilj kampa jeste davanje uvida mladih ljudima sa područja Balkana u dešavanja u Prijedoru tokom rata 1992-1995, poveznici sa dešavanjima u Drugom svjetskom ratu kao i novim perspektivama i narativima o stradanjima.

Škole drugačijih sjećanja
Škola drugačijih sjećanja je ljetni edukativni program baziran na studijskim posjetama čiji je cilj razmjena iskustava lokalne zajednice, aktivista/kinja za ljudska prava, predstavnika/ca vjerskih zajednica, historičara/ki, žrtava i svjedoka/inja o procesu pomirenja i suočavanja sa prošlošću. Iniciran od strane svojih aktivista i aktivistkinja, YIHR BiH je ovaj program pokrenuo 2014. godine s ciljem povećanja stepena upoznavanja mladih o događajima iz posljednja dva rata na području Hercegovine, a od 2017. godine na području Istočne Bosne. Aktivnosti Škole obuhvataju obilaske mjesta stradanja, lokacija masovnih grobnica, koncentracionih logora, vjerskih objekata, mezarja i grobalja, spomenika i memorijala. Od 2016. godine je Škola regionalnog karaktera, te se učesnicima i učesnicama iz BiH pridružuje i manja grupa iz susjednih zemalja – Hrvatske, Srbije i Crne Gore.
Škola obuhvata posjete mjestima stradanja i ratnih zločina iz Drugog svjetskog rata i posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini od 1991. do 1995. godine, povezujući iskustva zajednica sa šireg područja jedne regije. YIHR BiH organizuje škole drugačijih sjećanja u Istočnoj Bosni i Hercegovini

 

2. Umjetnost i kultura

YIHR BiH održava dugogodišnju saradnju sa Međunarodnim teatarskim festivalom (MESS) i Sarajevo Film Festivalom.
U sklopu MESS-a YIHR organizuje gledanje predstava, razgovore sa glumcima, režiserima i novinarima te radionice koje za cilj imaju obučiti učesnike kako koristiti kulturu i umjetnost kao alate za društvenu transformaciju i pomirenje.
YIHR BiH učestvuje u Docu corneru Sarajevo Film Festivala u sklopu kojeg učesnici imaju priliku da nakon prikazivanja filmova diskutuju sa stvaraocima filmova o relevantnim tematikama koje proizlaze iz projekcija.