Day

September 1, 2022
Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH organizovala je Moot court – simulaciju suđenja iz oblasti medijskog prava u Mostaru u periodu 20-23.07.2022. na koju sam se prijavio zbog širine mogućnosti koju nudi, te akademske i profesionalne razmjene mišljenja sa velikim broj pravnih stručnjaka sa kojima sam imao priliku i čast da se upoznam. Kao osoba...
Read More