Day

August 27, 2021
Šta po Vama podrazumijeva posao novinara, koja je misija novinarske profesije? Posao novinara_ke jeste da informira javnost o tekućim i drugim krucijalnim temama. Udruženje BH novinari godinama rade na promociji medijske profesije, kao i zaštiti medijskih prava i sloboda.
Read More