Day

March 9, 2022
Sloboda izražavanja jedno je od temeljnih ljudskih prava. Iako je sloboda izražavanja jedno od najvažnijih demokratskih prava, ona nije apsolutno pravo. Sloboda izražavanja ne može biti neograničena, ali za njeno ograničavanje treba imati jasne razloge.
Read More