SOLIDARNI APEL ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA: USVOJITE ŠTO PRIJE ZAKON KOJIM SE
ZABRANJUJU MHE NA RIJEKAMA U FBiH!

Borba za spas bosanskohercegovačkih rijeka, koje se nalaze pod strašnim napadima investitora
malih hidroelektrana, vjerovatno je jedna od borbi koja je najjače ujedinila ljude u novijoj
historiji Bosne i Hercegovine.

Koalicija za zaštitu rijeka Bosne i Hercegovina, koja okuplja 30-ak organizacija podržava
mještane lokalnih zajednica širom zemlje koji duže od deceniju vode bitke za spas naših divljih,
pitkih rijeka. Borba je urodila plodom kada je riječ i o zakonskoj zabrani buduće gradnje malih
hidroelektrana – čuvari i čuvarice rijeka su došli na samo jedan korak od velikog cilja – konačne
zabrane izgradnje novih malih hidroelektrana u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Do sada smo svi naučili da je u Bosni i Hercegovini izgrađeno 119 malih hidroelektrana, od čega
69 u FBiH, te da proizvode zanemarive količine električne energije (tek 2,54% u 2021. godini),
dok imaju devastirajući uticaj na riječne ekosisteme.

Mještani Fojnice i Hrabre žene Kruščice kod Viteza su dežurali na obalama Željeznice i Kruščice
sprječavajući ulazak teških mašina u korita njihovih rijeka. Otpor je nastavljen i na drugim
lokacijama kao što su Bunski kanali kod Mostara, Jablanica, Istočno Sarajevo, dolina Neretvice
kod Konjica, Donji Vakuf, Foča, Travnik, Kakanj itd). Građani rijeke koje život znače brane na
terenu tijelima, na sudovima i u medijima.

Fotografije i videozapisi suhih korita i nepovratno uništenih nekadašnjih prirodnih bisera su nas
sve potresle jer su rijeke život i njihov spas se tiče svih nas – svih organizacija civilnog društva,
akademika, seljaka, žena, muškaraca, mladih i djece!

Mi, dolje potpisane organizacije, pridružujemo se apelu članica Koalicije za zaštitu rijeka Bosne i
Hercegovine i pozivamo gospodu Tomislava Martinovića i Aljošu Čamparu, predsjedavajućeg i
potpredsjedavajućeg Doma naroda FBiH, da Zakon o dopunama Zakona o električnoj energiji FBiH urgentno stave na dnevni red ovog zakonodavnog tijela, po mogućnosti na junskoj sjednici,
i delegate da isti usvoje u formi kao što je to učinio Predstavnički dom 6. juna tekuće godine.

SLOBODA RIJEKAMA! #VodajeZakon #stopmhe